Follow us:

Belastingen

Workshop Leges 2024 najaar

De Workshop Leges richt zich op alle relevante aspecten van de leges, zoals de wettelijke basis voor de heffing, de begrippen “dienst” en “opbrengstnorm” en de belangrijkste jurisprudentie. Ook bespreken we de verantwoording van baten en lasten in de begroting en hoe je een berekening van de kostendekking opstelt. Natuurlijk staan we uitgebreid stil bij de gevolgen van de Omgevingswet.
woensdag 4 september 2024
9.00 - 16.00 uur
2 dagen
Utrecht
€ 925,-

Meer weten over wat we doen?

Omschrijving

In twee dagen hoor je alles over de leges. Nadat we de 'spelregels' van de legesheffing hebben behandeld leer je het voorkomen van risico’s door het op de juiste wijze opstellen van een transparante berekening van de kostendekking. Je leert hoe je de wetten, regels, voorschriften en jurisprudentie moet hanteren en interpreteren.

Aan de hand van casuïstiek behandelen we hoe je kunt voorkomen dat de legesverordening onverbindend wordt verklaard door adequaat op deze procedures te anticiperen en leer je welke gegevens je nodig hebt om een gedegen kostprijsberekening te maken. Natuurlijk staan we uitgebreid stil bij de gevolgen van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen? Welke keuzes zijn voor 2024 gemaakt? We behandelen onder meer het omgevingsoverleg, de omgevingsplanactiviteiten en de milieubelastende activiteiten. Daarbij maken wij gebruik van ons benchmarkonderzoek naar de legesverordeningen 2024. Je leert hoe je de impact van de nieuwe wetten voor de lasten en baten van de leges kunt berekenen. Ook gaan we in op de 'nieuwe' modelverordening Leges van de VNG en de keuzes die daarin zijn gemaakt.

De Workshop Leges is een dag voor iedereen die betrokken is bij de leges, zoals bv. de heffingsambtenaar, de financieel adviseur, de juridisch medewerker en de vergunningverleners.

 

 

Het programma

De workshop bestaat uit twee dagen, maandag 4 september en maandag 18 september 2024.

Een greep uit de onderwerpen:

 • Diensten waarvoor je leges kunt heffen
 • Vereisten ten aanzien van de kostendekkendheid van de leges
 • Directe kosten, indirecte kosten en overheadkosten
 • Regels uit de Handreiking kostentoerekening leges en tarieven
 • Gevolgen van de Omgevingswet
 • Invloed van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (impactanalyse)
 • De nieuwe model legesverordening van de VNG in relatie tot ons benchmarkonderzoek
 • Toepassing van de Europese Dienstenrichtlijn
 • Vereisten vanuit de wet- en regelgeving, jurisprudentie en het BBV in relatie tot de paragraaf lokale belastingen
 • Verantwoording van de leges in de financiële administratie en begroting
 • Meest actuele en relevante jurisprudentie.

 

Aan de hand van casuïstiek gaan wij samen in op steeds meer voorkomende situaties waar de wet- en regelgeving geen helder antwoord op geeft. Alles wordt verduidelijkt aan de hand van praktijkvoorbeelden.

 

Extra informatie

De opleiding wordt gegeven bij Aristo meeting center Utrecht Lunetten. Deze locatie ligt direct naast het NS-station Utrecht Lunetten.

Het cursusgeld is excl. BTW en inclusief het les- en leermateriaal en een goed verzorgde lunch.

Het lesmateriaal wordt digitaal verstrekt.

Bij inschrijving volgt automatisch een bevestiging. Uiterlijk 1 week voor aanvang van de eerste lesdag ontvang je een bericht of de opleiding definitief doorgaat en wordt de factuur verstuurd.

Heb je vooraf vragen, input of wil je meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met info@involon.nl.

Docent

Nico is verantwoordelijk voor Advies en het Kenniscentrum. Zijn kennis en ervaring heeft hij opgedaan door advies en interim opdrachten bij lokale overheden op het gebied van heffing en invordering van lokale belastingen. Opdrachten zoals het leidinggeven aan professionals, procesanalyses, organisatieadviezen en het implementeren van verbeteringen.

Vakinhoudelijk liggen zijn expertises op het gebied van financieel-juridische vraagstukken, waaronder het harmoniseren van belastingen en kostendekkende heffingen. Ook treedt hij op als docent en coach.

Inschrijven