Follow us:

Belastingen

Workshop Bezwaar & beroep heffingen najaar

In de workshop Bezwaar & Beroep lokale heffingen worden de processen van de bezwaar- en beroepsprocedures behandeld. Door middel van Best Practices leren alle deelnemers van elkaars sterke punten uit de praktijk. Ben je nieuw in het werkveld, dan is dat geen probleem.
woensdag 13 november 2024
9.00 - 16.00 uur
1 dag
Utrecht
€ 460,-

Meer weten over wat we doen?

Omschrijving

De docent kan jaren van ervaringen delen. Ook wordt uitleg gegeven over de verschillende wetten waarin deze procedures vastliggen, zoals de Algemene Wet Bestuursrecht, de Gemeente- en Waterschapswet en de Algemene Wet Rijksbelastingen.

Aan welke eisen moet een bezwaar en de uitspraak op bezwaar voldoen? Moet de belastingplichtige altijd voor een vertaling zorgen? Mag ik een naheffing opleggen als de straat niet is aangewezen in het aanwijzingsbesluit Betaald parkeren? Kan ik meerdere uitspraken op bezwaar in één geschrift doen bij een gemachtigde?

Door middel van aansprekende nieuwe uitspraken en arresten die nog staan als een huis, word je meegenomen en wordt de kennis in de praktijk gebracht. Geschillen rondom verschillende gemeentelijke- en waterschapsbelastingen worden aan je voorgelegd. Ook de meer formele bepalingen komen aanbod. Nadat je een standpunt hebt ingenomen over de grieven van de belastingplichtige en het verweer van de heffingsambtenaar, zal de docent de uitspraak of het arrest met je doornemen.

In het bijzonder wordt stilgestaan bij de proceskostenvergoeding, de immateriële schadevergoeding en de dwangsom bij niet tijdig beslissen. Aan het einde van de workshop weet je wat de nieuwe wetgeving voor jou betekent en ben je op de hoogte van de relevante ontwikkelingen

Je kunt zelf ook casuïstiek inbrengen in de voorbereiding op de workshop. De docent zal daar waar mogelijk deze verwerken in het lesprogramma.

 

Het programma

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • De Algemene wet bestuursrecht
  • De Gemeentewet en Waterschapswet
  • De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen
  • Uitvoeringsregels en beleidsregels
  • De processen van bezwaar en beroep
  • Jurisprudentie over de maatstaf van heffing, de belastingschuld of de belastingplicht
  • Jurisprudentie over de toepassing van de formele bepalingen.

Extra informatie

De opleiding wordt gegeven bij Aristo meeting center Utrecht Lunetten. Deze locatie ligt direct naast het NS-station Utrecht Lunetten.

Het cursusgeld is excl. BTW en inclusief het les- en leermateriaal en een goed verzorgde lunch.

Het lesmateriaal wordt digitaal verstrekt.

Bij inschrijving volgt automatisch een bevestiging. Uiterlijk 1 week voorafgaand aan de dag ontvang je een bericht of de dag definitief doorgaat en wordt de factuur verstuurd.

Heb je vooraf vragen, input of wil je meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met info@involon.nl.

Docent

Jur is sinds 2016 werkzaam in de lokale belastingen en is adviseur en docent bij Involon. Hij is een gedreven adviseur met ervaring in het coördineren en aansturen van de belastingen en WOZ-afdelingen bij diverse gemeenten. Jur is werkzaam op het gebied van heffen en rechtsbescherming. Van de belastingverordening tot het voeren van procedures bij de rechtbank tot en met de Hoge Raad. Jur is onze specialist op het gebied van de parkeerbelasting. Of het nu gaat om procesverbeteringen of juridische vraagstukken, bij hem kan je terecht.
Jur is docent op het onderdelen belastingverordening, diverse gemeentelijke- en waterschapsbelastingen en rechtsbescherming.

Huib is als adviseur vooral in-house actief bij onze opdrachtgevers. Vanuit zijn gemeentelijke ervaring en als adviseur & interim-manager op het gebied van de lokale belastingen heeft hij veel verschillende opdrachten uitgevoerd. Voorbeelden zijn beleidsadviezen, procesanalyses, organisatieadviezen, AVG-adviezen, begeleiden van afdelingen belastingen voor ISO- certificering en BAG-projecten.
Vakinhoudelijk liggen zijn expertises op het gebied van beleidsvraagstukken en het materiële belastingrecht. Ook adviseert hij bij de toetreding van gemeenten tot een overkoepelende belastingorganisatie of na een gemeentelijke herindeling.

Inschrijven