Follow us:

Belastingen

Workshop Beroepschriften Kwijtschelding

In deze workshop staat de rechtsbescherming m.b.t. kwijtschelding centraal. Je krijgt inzicht in alle aspecten die verband houden met het beroep op de (gedeeltelijke) afwijzing van een verzoekschrift kwijtschelding.
maandag 14 oktober 2024
9.00 - 16.00
1 dag
Utrecht
€ 460,-

Meer weten over wat we doen?

Omschrijving

Deze workshop is toegesneden op de praktijk van de belasting- c.q. kwijtscheldingsmedewerker. Je vergaart de kennis om beroepschriften kwijtschelding correct, snel en efficiënt af te handelen. Vanuit onze specialistische kennis en praktijkervaring krijg je veel tips uit de praktijk.

De materie wordt op een zeer toegankelijke manier behandeld; persoonlijk, deskundig en scherp. Het programma van de workshop is zodanig uitgewerkt dat je niet alleen kennis vergaart, maar dat je je ook de vaardigheden eigen maakt, die je nodig hebt om te komen tot een correcte behandeling van een beroepschrift kwijtschelding die maatschappelijk en juridisch voldoet aan alle vereisten.

Je krijgt volop gelegenheid om ervaringen vanuit jouw werksituatie in te brengen.

 

Het programma

We zoomen in op de theorie en praktijk en een aantal kwijtscheldingsvraagstukken, zoals:

  • Welke wet- en regelgeving is van toepassing?
  • Is de behandeling van een beroepschrift gelijk aan de behandeling van een verzoekschrift?
  • Welke specifieke regels zijn van toepassing?
  • Op welke wijze vertaalt u de grieven?
  • Hoe gaat u om met nieuwe en/of veranderde omstandigheden?
  • Welke terminologie gebruikt u en hoe is de opbouw van de uitspraak?
  • Wat als de belastingschuldige gebruikt maakt van het klachtrecht en wat als hij zijn weg zoekt naar de Rechtbank?

 

Relevante wet- en regelgeving, rapporten en aanbevelingen van de Ombudsman en actuele ontwikkelingen zijn in het programma verweven.

Extra informatie

De opleiding wordt gegeven bij Aristo meeting center Utrecht Lunetten. Deze locatie ligt direct naast het NS-station Utrecht Lunetten.

Het cursusgeld is excl. BTW en inclusief het les- en leermateriaal en een goed verzorgde lunch.

Het lesmateriaal wordt digitaal verstrekt.

Bij inschrijving volgt automatisch een bevestiging. Uiterlijk 1 week voorafgaand aan de dag ontvang je een bericht of de dag definitief doorgaat en wordt de factuur verstuurd.

Heb je vooraf vragen, input of wil je meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met info@involon.nl.

Docent

Berend heeft zich gespecialiseerd op de publieke en private invordering en de kwijtschelding. Berend beheerst niet alleen de uitvoering van deze processen maar heeft een natuurlijke aanleg voor het signaleren van efficiencyverbeteringen in het proces. Daarbij maakt hij gebruik van zijn ervaringen bij diverse gemeenten en waterschappen. Berend is mededocent van de diplomaopleiding INVORM-i.

Geert-Jan is sinds de oprichting van Involon één van de pijlers van ons Kennis- en Opleidingscentrum. Als docent draagt hij zijn uitgebreide kennis en ervaring van onder meer de (dwang)vordering, kwijtschelding en insolventie over. Niet alleen m.b.t. fiscale geldsommen, maar ook over andere bestuursrechtelijke vorderingen. Persoonlijk, deskundig en scherp. Daarnaast geeft hij adviezen, onder meer op het gebied van vast te stellen beleidsregels, de beleidskeuzes voor de kwijtschelding, het toepassen van de invorderingsrente, het schrijven van een incassovisie, procesinrichting en het uitvoeren van een invorderingsscan.
Vakinhoudelijk liggen zijn expertises op het gebied van het formele invorderingsrecht, het insolventierecht en de uitvoeringsregels van de kwijtschelding.

Inschrijven