Follow us:

Belastingen

Workshop Beleidsregels Invordering

Het formuleren van beleid bij het invorderen en kwijtschelden van belastingen: een keiharde noodzaak.
maandag 1 juli 2024
9.00 - 16.00 uur
1 dag
Utrecht
€ 460,-

Meer weten over wat we doen?

Omschrijving

De Leidraad Invordering is een belangrijk document voor mensen die te maken hebben met schulden en invordering door de overheid.

Het is een document dat is opgesteld om richtlijnen te bieden voor het innen en kwijtschelden van belastingschulden.

De leidraad beschrijft de regels en procedures die moeten worden gevolgd bij het innen en kwijtschelden van fiscale schulden.

Deze workshop geeft inzicht in het door de gemeente, het waterschap of het samenwerkingsverband uit te stippelen fiscale invorderingsbeleid. Je leert waar je op moet letten, welke keuzes je moet maken en hoe je het invorderingsbeleid vervolgens opneemt in jouw eigen fiscale leidraad-invordering-op-maat!

 

 

 

 

Het programma

In deze workshop besteden we onder meer aandacht aan:

  • De wettelijke vereisten waar het fiscale invorderingsproces aan moet voldoen
  • De rol van de Algemene Wet Bestuursrecht (en de Awb-conforme werkwijze)
  • De wenselijkheid van een incassovisie breed
  • De te maken keuzes binnen het invorderingsbeleid
  • Het vertalen van beleidskeuzes naar de uitvoering
  • Het opstellen van een eigen Leidraad Invordering
  • Het formaliseren van de beleidsregels en het proces om een vastgestelde Leidraad Invordering actueel te houden.

 

Je leert hoe je de wetten, de regels en de voorschriften moet beoordelen om het invorderingsbeleid en de uitvoering hiervan efficiënt in kaart te brengen. Je krijgt veel tips uit de praktijk. Persoonlijk, deskundig en scherp. De aspecten zijn zodanig uitgewerkt dat je niet alleen kennis vergaart, maar dat je je ook de vaardigheden eigen maakt, die je nodig hebt om te komen tot een praktische leidraad-invordering-op-maat, die maatschappelijk en juridisch voldoet aan alle vereisten. Je krijgt volop gelegenheid om ervaringen vanuit je werksituatie in te brengen.

 

Extra informatie

De opleiding wordt gegeven bij Aristo meeting center Utrecht Lunetten. Deze locatie ligt direct naast het NS-station Utrecht Lunetten.

Het cursusgeld is excl. BTW en inclusief het les- en leermateriaal en een goed verzorgde lunch.

Het lesmateriaal wordt digitaal verstrekt.

Bij inschrijving volgt automatisch een bevestiging. Uiterlijk 1 week voorafgaand aan de dag ontvang je een bericht of de dag definitief doorgaat en wordt de factuur verstuurd.

Heb je vooraf vragen, input of wil je meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met info@involon.nl.

Docent

Berend heeft zich gespecialiseerd op de publieke en private invordering en de kwijtschelding. Berend beheerst niet alleen de uitvoering van deze processen maar heeft een natuurlijke aanleg voor het signaleren van efficiencyverbeteringen in het proces. Daarbij maakt hij gebruik van zijn ervaringen bij diverse gemeenten en waterschappen. Berend is mededocent van de diplomaopleiding INVORM-i.

Geert-Jan is sinds de oprichting van Involon één van de pijlers van ons Kennis- en Opleidingscentrum. Als docent draagt hij zijn uitgebreide kennis en ervaring van onder meer de (dwang)vordering, kwijtschelding en insolventie over. Niet alleen m.b.t. fiscale geldsommen, maar ook over andere bestuursrechtelijke vorderingen. Persoonlijk, deskundig en scherp. Daarnaast geeft hij adviezen, onder meer op het gebied van vast te stellen beleidsregels, de beleidskeuzes voor de kwijtschelding, het toepassen van de invorderingsrente, het schrijven van een incassovisie, procesinrichting en het uitvoeren van een invorderingsscan.
Vakinhoudelijk liggen zijn expertises op het gebied van het formele invorderingsrecht, het insolventierecht en de uitvoeringsregels van de kwijtschelding.

Inschrijven