Follow us:

Belastingen

Workshop Beleidsregels Heffingen

Leer alles over de beleidsregels voor de heffing van lokale belastingen en hoe deze regels zijn samen te brengen in de Leidraad Heffing.
dinsdag 5 november 2024
9.00 - 16.00 uur
1 dag
Utrecht
€ 460,-

Meer weten over wat we doen?

Omschrijving

De workshop Beleidsregels heffingen is gericht op alle beleids- en uitvoeringsregels die verband houden met deze belastingen. Zoals de regels die van belang zijn voor het aanwijzen van belastingplichtigen en belanghebbenden in keuze situaties. Tijdens het gegevensbeheer voor de aanslagoplegging is de beleidsregel ambtshalve vermindering van belang. Deze speelt ook een rol nadat aanslagen beschikt zijn.

De uitvoeringsregeling belastingen geeft regels voor de aanslagoplegging en het aangifte beleid. De beleidsregel bestuurlijk boete ondersteunt ook het proces van aanslagregeling, zoals bij het doen van aangifte en daarnaast het afdwingen van het betalen van de belastingschuld. In het geval een belastingplichtige of een belanghebbende in bezwaar in het gelijk wordt gesteld, dan biedt de beleidsregel toekennen proceskostenvergoeding een richtsnoer.

Al deze beleidsregels staan op zichzelf. Om het overzicht te behouden en de actualiteit te bewaken, laten deze regels zich goed samenbrengen in de Leidraad Heffing. Bij de invordering werkt men al jaren met de Leidraad. Met het vaststellen van de Leidraad Heffing beschikt men bij de uitvoering van de belastingwerkzaamheden nog maar over twee documenten: de Leidraad Heffing en de Leidraad Invordering.

Tijdens de dag zul je worden uitgenodigd om een actieve bijdrage te leveren vanuit je  praktijksituatie.

Het programma

Een greep uit de onderwerpen:

  • De beleidsregel aanwijzen van WOZ-belanghebbende in keuze situaties
  • De beleidsregel aanwijzen van belastingplichtigen in keuze situaties
  • De beleidsregel ambtshalve vermindering
  • De uitvoeringsregeling lokale belastingen
  • De beleidsregel bestuurlijke boete
  • De beleidsregel toekennen proceskosten- vergoeding
  • De Leidraad Heffing

Extra informatie

De opleiding wordt gegeven bij Aristo meeting center Utrecht Lunetten. Deze locatie ligt direct naast het NS-station Utrecht Lunetten.

Het cursusgeld is excl. BTW en inclusief het les- en leermateriaal en een goed verzorgde lunch.

Het lesmateriaal wordt digitaal verstrekt.

Bij inschrijving volgt automatisch een bevestiging. Uiterlijk 1 week voorafgaand aan de dag ontvang je een bericht of de dag definitief doorgaat en wordt de factuur verstuurd.

Heb je vooraf vragen, input of wil je meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met info@involon.nl.

Docent

Jur is sinds 2016 werkzaam in de lokale belastingen en is adviseur en docent bij Involon. Hij is een gedreven adviseur met ervaring in het coördineren en aansturen van de belastingen en WOZ-afdelingen bij diverse gemeenten. Jur is werkzaam op het gebied van heffen en rechtsbescherming. Van de belastingverordening tot het voeren van procedures bij de rechtbank tot en met de Hoge Raad. Jur is onze specialist op het gebied van de parkeerbelasting. Of het nu gaat om procesverbeteringen of juridische vraagstukken, bij hem kan je terecht.
Jur is docent op het onderdelen belastingverordening, diverse gemeentelijke- en waterschapsbelastingen en rechtsbescherming.

Huib is als adviseur vooral in-house actief bij onze opdrachtgevers. Vanuit zijn gemeentelijke ervaring en als adviseur & interim-manager op het gebied van de lokale belastingen heeft hij veel verschillende opdrachten uitgevoerd. Voorbeelden zijn beleidsadviezen, procesanalyses, organisatieadviezen, AVG-adviezen, begeleiden van afdelingen belastingen voor ISO- certificering en BAG-projecten.
Vakinhoudelijk liggen zijn expertises op het gebied van beleidsvraagstukken en het materiële belastingrecht. Ook adviseert hij bij de toetreding van gemeenten tot een overkoepelende belastingorganisatie of na een gemeentelijke herindeling.

Inschrijven