Follow us:

Belastingen

Studiedag Insolventie, schuldsanering en bewindvoering

Tijdens deze studiedag krijg je inzicht in de verschillende regelingen en de gevolgen daarvan voor het opleggen, invorderen en kwijtschelden van lokale belastingen. Aan bod komen komt de surseance van betaling, het faillissement, de minnelijke en wettelijke schuldsanering. Maar ook hoe om te gaan met een crediteurenakkoord en de invloed van budgethulp.
woensdag 28 augustus 2024
9.00 - 16.00 uur
1 dag
Utrecht
€ 460,-

Meer weten over wat we doen?

Omschrijving

Het invorderingsproces kan op verschillende manieren worden doorbroken. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als de belastingschuldige een schuldhulpverleningstraject in gaat of failliet wordt verklaard. Dat heeft gevolgen voor het invorderingsproces.

Tijdens deze studiedag behandelen we de verschillende wettelijke insolventieprocedures, de minnelijke schuldhulpverlening en beschermingsregelingen waar een belastingschuldige in terecht kan komen. We bespreken hoe deze procedures werken (hoofdlijnen), wat de gevolgen zijn voor het invorderingsproces en hoe je moet handelen in reactie op deze procedures.

Het programma

We bespreken de volgende insolventieprocedures en regelingen en de gevolgen voor jouw organisatie:

  • Surseance van betaling
  • WHOA
  • Faillissement
  • WSNP
  • MSNP
  • Beschermings- en schuldenbewind
  • Mentorschap
  • Curatele Budgethulp

 

Uiteraard is er ook ruimte voor vragen uit de praktijk.

Extra informatie

De opleiding wordt gegeven bij Aristo meeting center Utrecht Lunetten. Deze locatie ligt direct naast het NS-station Utrecht Lunetten.

Het cursusgeld is excl. BTW en inclusief het les- en leermateriaal en een goed verzorgde lunch.

Het lesmateriaal wordt digitaal verstrekt.

Bij inschrijving volgt automatisch een bevestiging. Uiterlijk 1 week voorafgaand aan de dag ontvang je een bericht of de dag definitief doorgaat en wordt de factuur verstuurd.

Heb je vooraf vragen, input of wil je meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met info@involon.nl.

Docent

Berend heeft zich gespecialiseerd op de publieke en private invordering en de kwijtschelding. Berend beheerst niet alleen de uitvoering van deze processen maar heeft een natuurlijke aanleg voor het signaleren van efficiencyverbeteringen in het proces. Daarbij maakt hij gebruik van zijn ervaringen bij diverse gemeenten en waterschappen. Berend is mededocent van de diplomaopleiding INVORM-i.

Geert-Jan is sinds de oprichting van Involon één van de pijlers van ons Kennis- en Opleidingscentrum. Als docent draagt hij zijn uitgebreide kennis en ervaring van onder meer de (dwang)vordering, kwijtschelding en insolventie over. Niet alleen m.b.t. fiscale geldsommen, maar ook over andere bestuursrechtelijke vorderingen. Persoonlijk, deskundig en scherp. Daarnaast geeft hij adviezen, onder meer op het gebied van vast te stellen beleidsregels, de beleidskeuzes voor de kwijtschelding, het toepassen van de invorderingsrente, het schrijven van een incassovisie, procesinrichting en het uitvoeren van een invorderingsscan.
Vakinhoudelijk liggen zijn expertises op het gebied van het formele invorderingsrecht, het insolventierecht en de uitvoeringsregels van de kwijtschelding.

Inschrijven