Follow us:

Opleidingsagenda

Financiën

Wet- en regelgeving rondom gegevensbeheer, de belastingheffing, de invordering en de kwijtschelding veranderen regelmatig. Bijblijven is voor u van groot belang. Kennis van nieuwe, gewijzigde en aangekondigde wet- en regelgeving, jurisprudentie, beleidsregels, maar ook oplossingen voor knelpunten. U wilt die kennis in huis hebben en meteen in de praktijk kunnen toepassen. Involon weet dat en biedt voor elk segment van de lokale belastingen een passende scholing.

Opleidingen filter subcategoriën
Studiedag Invordering privaat- en bestuursrechtelijke vorderingen
Tijdens deze studiedag gaan we in op de invorderingsprocedure van privaatrechtelijke geldschulden én die van bestuursrechtelijke geldschulden. Bijvoorbeeld een ‘gewone’ geldschuld, een dwangsom, kostenverhaal bestuursdwang en een bestuurlijke boete. Theorie én praktijk!
24 oktober 2024
Financiën

Filter opleidingen

Filter op categorie

Opleidingen filter subcategoriën