Follow us:

Opleidingsagenda

Belastingen

Wet- en regelgeving rondom gegevensbeheer, de belastingheffing, de invordering en de kwijtschelding veranderen regelmatig. Bijblijven is voor u van groot belang. Kennis van nieuwe, gewijzigde en aangekondigde wet- en regelgeving, jurisprudentie, beleidsregels, maar ook oplossingen voor knelpunten. U wilt die kennis in huis hebben en meteen in de praktijk kunnen toepassen. Involon weet dat en biedt voor elk segment van de lokale belastingen een passende scholing.

Opleidingen filter subcategoriën
Actualiteitendag Invordering Assen
Bijblijven, dat valt tegenwoordig niet mee. Kun jij de effecten van gewijzigde, nieuwe en toekomstige wet- en regelgeving, jurisprudentie en de aanbevelingen van de Ombudsman nog op een bierviltje uittekenen? Heb jij overzicht van de voor...
4 december 2024
Belastingen
Actualiteitendag Invordering Utrecht
Bijblijven, dat valt tegenwoordig niet mee. Kun jij de effecten van gewijzigde, nieuwe en toekomstige wet- en regelgeving, jurisprudentie en de aanbevelingen van de Ombudsman nog op een bierviltje uittekenen? Heb jij overzicht van de voor...
21 november 2024
Belastingen
Actualiteitendag Heffingen
In één dag op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen en jurisprudentie op het gebied van lokale belastingen? Dan ben je van harte welkom op de Actualiteitendag Heffingen op woensdag 20 november 2024.
20 november 2024
Belastingen
Opleiding Heffingen: INVORM-h module 4 2024
INVORM-h leidt je op tot professional in de heffingen. Je leert alles over belastingverordeningen, belastingbeleid, de gegevens die je nodig hebt voor de belastingaanslagen, de aanslagregeling en de rechtsbescherming. In een optimale combinatie van theorie, praktijk...
2 juli 2024
Belastingen
Basiscursus Heffingen gemeentelijke belastingen 2024 najaar
De Basiscursus Heffing gemeentelijke belastingen is gericht op alle aspecten die verband houden met belastingen, zoals de plaats van deze belastingen binnen de gemeentelijke inkomsten, het beleid dat ten grondslag ligt aan de invoering van de...
23 september 2024
Belastingen
Opleiding Kwijtschelding: INVORM-k 2024 najaar
INVORM-k leidt je op tot professional in de kwijtschelding. Je leert alles over de beleidskeuzes, de geautomatiseerde kwijtschelding, de behandeling van de individuele verzoeken en de beroepen. In een optimale combinatie van theorie, praktijk en toepassing.
9 september 2024
Belastingen
Opleiding Heffingen: INVORM-h 24-25 module 2
INVORM-h leidt je op tot professional in de heffingen. Je leert alles over belastingverordeningen, belastingbeleid, de gegevens die je nodig hebt voor de belastingaanslagen, de aanslagregeling en de rechtsbescherming. In een optimale combinatie van theorie, praktijk...
2 oktober 2024
Belastingen
Opleiding Invordering: INVORM-i module 4
INVORM-i leidt je op tot professional in de invordering. Je leert alles over het invorderingsbeleid, het administratieve invorderingsproces, de interventies zoals uitstel en insolventie en de dwanginvordering. In een optimale combinatie van theorie, praktijk en toepassing.
11 december 2024
Belastingen
Opleiding Heffingen: INVORM-h module 3
INVORM-h leidt je op tot professional in de heffingen. Je leert alles over belastingverordeningen, belastingbeleid, de gegevens die je nodig hebt voor de belastingaanslagen, de aanslagregeling en de rechtsbescherming. In een optimale combinatie van theorie, praktijk...
11 december 2024
Belastingen
Opleiding Heffingen: INVORM-h module 4 2025
INVORM-h leidt je op tot professional in de heffingen. Je leert alles over belastingverordeningen, belastingbeleid, de gegevens die je nodig hebt voor de belastingaanslagen, de aanslagregeling en de rechtsbescherming. In een optimale combinatie van theorie, praktijk...
19 maart 2025
Belastingen
Workshop Beleidsregels Heffingen
Leer alles over de beleidsregels voor de heffing van lokale belastingen en hoe deze regels zijn samen te brengen in de Leidraad Heffing.
5 november 2024
Belastingen
Workshop Beleidsregels Invordering
Het formuleren van beleid bij het invorderen en kwijtschelden van belastingen: een keiharde noodzaak.
1 juli 2024
Belastingen
Workshop Bezwaar & beroep heffingen najaar
In de workshop Bezwaar & Beroep lokale heffingen worden de processen van de bezwaar- en beroepsprocedures behandeld. Door middel van Best Practices leren alle deelnemers van elkaars sterke punten uit de praktijk. Ben je nieuw in...
13 november 2024
Belastingen
Workshop Sturen op Betaalgedrag
De Workshop Betaalgedrag beïnvloeden is voor iedereen die effectiever wil heffen en invorderen. Gericht op praktische maatregelen die de inwoners stimuleren de lokale belastingen te betalen. Door de combinatie van het Nibud en Involon is een...
26 juni 2024
Belastingen
Opleiding Invordering INVORM-i: module 3
INVORM-i leidt je op tot professional in de invordering. Je leert alles over het invorderingsbeleid, het administratieve invorderingsproces, de interventies zoals uitstel en insolventie en de dwanginvordering. In een optimale combinatie van theorie, praktijk en toepassing.
4 september 2024
Belastingen
Workshop Leges 2024 najaar
De Workshop Leges richt zich op alle relevante aspecten van de leges, zoals de wettelijke basis voor de heffing, de begrippen “dienst” en “opbrengstnorm” en de belangrijkste jurisprudentie. Ook bespreken we de verantwoording van baten en...
4 september 2024
Belastingen
Workshop Beroepschriften Kwijtschelding
In deze workshop staat de rechtsbescherming m.b.t. kwijtschelding centraal. Je krijgt inzicht in alle aspecten die verband houden met het beroep op de (gedeeltelijke) afwijzing van een verzoekschrift kwijtschelding.
14 oktober 2024
Belastingen
Studiedag Insolventie, schuldsanering en bewindvoering
Tijdens deze studiedag krijg je inzicht in de verschillende regelingen en de gevolgen daarvan voor het opleggen, invorderen en kwijtschelden van lokale belastingen. Aan bod komen komt de surseance van betaling, het faillissement, de minnelijke en...
28 augustus 2024
Belastingen
Workshop Parkeerbelastingen najaar
De workshop Parkeerbelastingen is leuk, leerzaam en boeiend door de vele praktijkvoorbeelden. Alle problemen waar je tegenaan kunt lopen, komen aan de orde.
23 oktober 2024
Belastingen
Bijblijfdag Kwijtschelding Utrecht 2025
De jaarlijkse Bijblijfdag kwijtschelding richt zich op iedereen die bij het fiscale kwijtscheldingsproces betrokken is. Interessant voor zowel de uitvoerend ambtenaar als de beleidsmedewerker en diegene die het beroepschrift behandelt. Deze dag voegt iets toe voor...
13 januari 2025
Belastingen
Opleiding Invordering : Basiscursus Fiscaal invorderingsproces najaar
In deze cursus staat de invorderingspraktijk van fiscale vorderingen centraal. Je krijgt inzicht in alle aspecten die verband houden met het innen van lokale belastingen.
9 oktober 2024
Belastingen

Filter opleidingen

Filter op categorie

Opleidingen filter subcategoriën