Follow us:

Basisregistraties

Specialisatie WOZ-gegevensbeheerder

Wil je voldoen aan de WOZ-vakbekwaamheidseisen van de Waarderingskamer? Volg dan onze opleiding Specialisatie WOZ-gegevensbeheerder. Voor iedereen die werkt in het vakgebied van de Wet WOZ.
maandag 18 november 2024
9.00 - 16.00 uur
3 dagen
Utrecht
€ 1.120,-

Meer weten wat we doen?

Omschrijving

Een belangrijk speerpunt van de Waarderingskamer is het stimuleren van de vakbekwaamheid van WOZ-medewerkers bij gemeenten en bedrijven. De Waarderingskamer toetst dit jaarlijks bij gemeenten. De Waarderingskamer heeft voor de verschillende functies in het WOZ-proces kwalificatiedossiers ontwikkeld, waarin staat waaraan een medewerker zou moeten voldoen.

Tevens is samenwerking met de Landelijke Vereniging voor Lokale Belastingen (LVLB) en het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) een beschrijving van de rollen die nodig zijn bij de WOZ-uitvoering en een goed functionerend systeem van WOZ-examens uitgewerkt. Iedereen die werkzaam is in de WOZ moet minstens voldoen aan de Kwalificatievereisten van de WOZ-medewerker.

Involon onderschrijft de doelen van de Waarderingskamer en biedt een 3 daagse opleiding WOZ gegevensbeheerder aan. De opleiding is opgebouwd uit 7 onderdelen: Basisregistraties, Kwaliteitszorg, Objectkenmerken en wet- en regelgeving. Door het volgen van deze opleiding bereiden wij je voor op het examen dat je kunt doen bij het Examenadviesburo.

Tijdens de opleiding worden voorbeelden uit de praktijk behandeld en ga je zelf aan de slag met praktijkopdrachten.
Voor deelname aan het examen “Specialisatie WOZ- gegevensbeheerder” dien je je in te schrijven bij het SVMNIVO.

 

Het programma

Data: 18 november (start),  2 december en 16 december 2024.

Tijdens deze driedaagse cursus WOZ- gegevensbeheerder komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Basisregistraties algemeen: je begrijpt waarvoor je bepaalde basisregistraties nodig hebt in het WOZ- proces. Er wordt ingegaan op de basisregistraties Kadaster, Adressen en Gebouwen, Personen, Nieuw Handelsregister, WOZ, BGT en wet- en regelgeving rondom aanwijzing belanghebbenden.

Basisregistraties verdieping: je weet op welke wijze je informatie uit de bovengenoemde basisregistraties dient te gebruiken in het WOZ- proces en bent in staat een correct terugmelding te doen. denk aan het toepassen van gegevens uit de diverse basisregistraties, de wijze waarop gegevens worden uitgewisseld, op welke wijze onjuistheden kunnen worden gemeld.

Kwaliteitszorg algemeen: Je bent bekend met de beoordelingsprotocollen van de Waarderingskamer en met de werkprocessen objectafbakening, marktanalyse, bijhouding objectkenmerken, interactie, kwaliteitscontrole taxaties en bezwaar en beroep. Je bent bekend met de eisen die gesteld worden aan de gemeentelijke WOZ administratie en BR WOZ.

Kwaliteitszorg gegevens verdieping: Je bent in staat om volledigheid- en kwaliteitscontroles uit te voeren gericht op de kadastrale volledigheid en koppeling met de BAG en bent bekend met de afstemming en synchronisatie van gegevens tussen de WOZ- administratie en de diverse basisregistraties.

Objectkenmerken algemeen: Je kunt uitleg geven over de wijze waarop objectkenmerken gebruikt worden voor de waardebepaling en bent bekend met de Meetinstructie en de diverse vloeroppervlakten die gebruikt worden voor de verschillende soorten van onroerende zaken.

Objectkenmerken verdieping: Weet primaire en secundaire objectkenmerken te beoordelen en toe te passen, is bekend met de wijze waarop de relatie bestaat tussen de BAG en de BR WOZ en weet hoe een WOZ object wordt aangeduid.

Wet- en regelgeving verdieping algemeen: Is bekend met welke gegevens openbaar zijn, met de invloed van de AVG op de diverse werkprocessen en op welke keuzes er gemaakt worden met betrekking tot formele en informele communicatie met belanghebbenen. Kan de regels uit de wet WOZ uitleggen en toepassen.

Tijdens de opleiding worden voorbeelden uit de praktijk behandeld en gaat u zelf aan de slag met praktijkopdrachten.

 

Extra informatie

De opleiding wordt gegeven bij Aristo meeting center Utrecht Lunetten. Deze locatie ligt direct naast het NS-station Utrecht Lunetten.

Het cursusgeld is excl. BTW en inclusief het les- en leermateriaal en een goed verzorgde lunch.

Het lesmateriaal wordt digitaal verstrekt.

Bij inschrijving volgt automatisch een bevestiging. Uiterlijk 1 week voor aanvang van de eerste lesdag ontvang je een bericht of de opleiding definitief doorgaat en wordt de factuur verstuurd.

Heb je vooraf vragen, input of wil je meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met info@involon.nl.

Docent

Jan is adviseur bij Involon. Hij heeft ruim twintig jaar ervaring op het gebied van gemeentelijke belastingen en basisregistraties. Hij is sinds de invoering van de Wet WOZ, de Wet BAG en de wet BGT werkzaam op deze beleidsterreinen. Bij gemeentes is hij o.a. verantwoordelijk geweest voor projecten op het gebied van implementatie, conversie, kwaliteitsverbetering en procesanalyses.
Vakinhoudelijk liggen zijn expertises op het gebied van de basisregistraties en de Wet WOZ.

Marcel is adviseur en docent bij Involon. Marcel is daarnaast ook Functionaris Gegevensbescherming bij Involon. Met zijn ruime ervaring als leidinggevende heeft hij als interim teamleider/ coördinator verschillende opdrachten uitgevoerd.
Vakinhoudelijk liggen zijn expertises op het gebied van de basisregistratie en de Wet WOZ en dan met name de BAG in combinatie met de WOZ-regelgeving.

Inschrijven