Follow us:

Belastingen

Opleiding Invordering: INVORM-i 2025 module 2

INVORM-i leidt je op tot professional in de invordering. Je leert alles over het invorderingsbeleid, het administratieve invorderingsproces, de interventies zoals uitstel en insolventie en de dwanginvordering. In een optimale combinatie van theorie, praktijk en toepassing.
maandag 3 maart 2025
9.00 - 16.00 uur
5 lesdagen
Utrecht
€ 2.326,-

Meer weten over wat we doen?

Omschrijving

Module 2

Het Administratieve invorderingsproces

Deze module is opgebouwd volgens het uitvoeringsproces van de fiscale invordering. De deelnemer verkrijgt stap voor stap de benodigde kennis van het invorderingsproces. Het proces wordt chronologisch behandeld.

De herkenbaarheid met het proces dat de deelnemer dagelijks uitvoert is groot. Gedurende de behandeling van de stappen in het invorderingsproces wordt de voor dat onderdeel geldende wet- en regelgeving behandeld en wordt uitgebreid ingegaan op alle voorkomende uitvoeringsaspecten.

Onderdeel van module twee is een workshop over het sturen van betaalgedrag. De workshop wordt verzorgd door het NIBUD. Verschillende psychologische principes die (betaal)gedrag beïnvloeden worden besproken. Uiteraard wordt gekeken hoe u daar vanuit de praktijk van de invordering mee om kunt gaan. Daarnaast wordt de schuldenproblematiek vanuit de beleving van de belastingschuldige besproken.

Halverwege en aan het einde van deze module wordt een werkplekopdracht verstrekt en afsluitend wordt een open-boek-toets afgenomen.

Het programma

Module 2 bestaat uit 5 lesdagen: maandag 3 maart, 17 maart, 31 maart, 14 april en 28 april 2025.

Het programma bestaat in ieder geval uit de volgende onderwerpen:

  • Wet- en regelgeving
  • De diverse functionarissen
  • De belastingaanslag
  • Betaaltermijnen
  • Automatische incasso
  • Betalingsherinnering
  • Aanmaning
  • Het dwangbevel
  • De betekening van het dwangbevel
  • Sturen op betaalgedrag (door het Nibud)

 

Extra informatie

De opleiding wordt gegeven bij Aristo meeting center Utrecht Lunetten. Deze locatie ligt direct naast het NS-station Utrecht Lunetten.

Het cursusgeld is excl. BTW en inclusief het les- en leermateriaal, de beoordeling van de werkplekopdrachten, de toetsing en tijdens iedere lesdag een goed verzorgde lunch.

Het lesmateriaal wordt digitaal verstrekt.

Bij inschrijving volgt automatisch een bevestiging. Uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de eerste lesdag ontvang je een bericht of de opleiding definitief doorgaat en wordt de factuur verstuurd.

Voor de volledige cursusinformatie, klik hier.

Heb je vooraf vragen, input of wil je meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met info@involon.nl.

Docent

Berend heeft zich gespecialiseerd op de publieke en private invordering en de kwijtschelding. Berend beheerst niet alleen de uitvoering van deze processen maar heeft een natuurlijke aanleg voor het signaleren van efficiencyverbeteringen in het proces. Daarbij maakt hij gebruik van zijn ervaringen bij diverse gemeenten en waterschappen. Berend is mededocent van de diplomaopleiding INVORM-i.

Geert-Jan is sinds de oprichting van Involon één van de pijlers van ons Kennis- en Opleidingscentrum. Als docent draagt hij zijn uitgebreide kennis en ervaring van onder meer de (dwang)vordering, kwijtschelding en insolventie over. Niet alleen m.b.t. fiscale geldsommen, maar ook over andere bestuursrechtelijke vorderingen. Persoonlijk, deskundig en scherp. Daarnaast geeft hij adviezen, onder meer op het gebied van vast te stellen beleidsregels, de beleidskeuzes voor de kwijtschelding, het toepassen van de invorderingsrente, het schrijven van een incassovisie, procesinrichting en het uitvoeren van een invorderingsscan.
Vakinhoudelijk liggen zijn expertises op het gebied van het formele invorderingsrecht, het insolventierecht en de uitvoeringsregels van de kwijtschelding.

Inschrijven