Follow us:

Belastingen

Opleiding Invordering: INVORM-i 2025 module 4

INVORM-i leidt je op tot professional in de invordering. Je leert alles over het invorderingsbeleid, het administratieve invorderingsproces, de interventies zoals uitstel en insolventie en de dwanginvordering. In een optimale combinatie van theorie, praktijk en toepassing.
maandag 20 oktober 2025
9.00-16.00 uur
5 dagen
Utrecht
€ 2.326,-

Meer weten over wat we doen?

Omschrijving

Module 4

De dwanginvordering

Deze module is opgebouwd uit alle stappen na het dwangbevel per post. Allereerst wordt de vordering ex artikel 19 Invorderingswet 1990 behandeld, waarbij alle uiteenlopende soorten van vordering aan de orde komen, zoals de vordering op het inkomen, de huur- en pachtvordering en de overheids- en betalingsvordering. Theorie en praktijk worden uitgebreid behandeld, zo ook het berekenen van de beslagvrije voet en het vaststellen van het beslagvrije bedrag.

Vervolgens verkrijgt de deelnemer stap voor stap de benodigde kennis van de tenuitvoerlegging van het dwangbevel. De belangrijkste aspecten van de dwanginvordering komen aan de orde. Je leert de procedures en de werking in de praktijk van de diverse beslagen. Naast de relevante wet- en regelgeving wordt ingegaan op alle voorkomende uitvoeringsaspecten van het betreffende subproces. Daarbij gaat het onder meer over de uit te voeren activiteiten, de bevoegdheden, de documenten, de keuzes voor de ontvanger en de wijze waarop de belastingschuldige wordt benaderd. Specifieke aandacht wordt besteed aan de relatie tussen de invorderingsambtenaar en de belastingdeurwaarder.

Tijdens de lesdagen wordt 1 werkplekopdracht verstrekt om de theoretische kennis direct toe te passen in de eigen organisatie. De module wordt afgesloten met een open-boek-toets.

Het programma

Module 4 bestaat uit 5 lesdagen: maandag 20 oktober, 3 november, 17 november, 1 december en 15 december 2025.

Het programma bestaat in ieder geval uit de volgende onderwerpen:

  • De vordering ex artikel 19 Invorderingswet
  • Algemene beslagregels
  • Beslag op roerende zaken
  • Beslag onder derden
  • Beslag op onroerende zaken

Extra informatie

De opleiding wordt gegeven bij Aristo meeting center Utrecht Lunetten. Deze locatie ligt direct naast het NS-station Utrecht Lunetten.

Het cursusgeld is excl. BTW en inclusief het les- en leermateriaal, de beoordeling van de werkplekopdrachten, de toetsing en tijdens iedere lesdag een goed verzorgde lunch.

Het lesmateriaal wordt digitaal verstrekt.

Bij inschrijving volgt automatisch een bevestiging. Uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de eerste lesdag ontvang je een bericht of de opleiding definitief doorgaat en wordt de factuur verstuurd.

Voor de volledige cursusinformatie, klik hier.

Heb je vooraf vragen, input of wil je meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met info@involon.nl.

Docent

Berend heeft zich gespecialiseerd op de publieke en private invordering en de kwijtschelding. Berend beheerst niet alleen de uitvoering van deze processen maar heeft een natuurlijke aanleg voor het signaleren van efficiencyverbeteringen in het proces. Daarbij maakt hij gebruik van zijn ervaringen bij diverse gemeenten en waterschappen. Berend is mededocent van de diplomaopleiding INVORM-i.

Geert-Jan is sinds de oprichting van Involon één van de pijlers van ons Kennis- en Opleidingscentrum. Als docent draagt hij zijn uitgebreide kennis en ervaring van onder meer de (dwang)vordering, kwijtschelding en insolventie over. Niet alleen m.b.t. fiscale geldsommen, maar ook over andere bestuursrechtelijke vorderingen. Persoonlijk, deskundig en scherp. Daarnaast geeft hij adviezen, onder meer op het gebied van vast te stellen beleidsregels, de beleidskeuzes voor de kwijtschelding, het toepassen van de invorderingsrente, het schrijven van een incassovisie, procesinrichting en het uitvoeren van een invorderingsscan.
Vakinhoudelijk liggen zijn expertises op het gebied van het formele invorderingsrecht, het insolventierecht en de uitvoeringsregels van de kwijtschelding.

Inschrijven