Follow us:

Belastingen

Opleiding Invordering INVORM-i 2025: module 3

INVORM-i leidt je op tot professional in de invordering. Je leert alles over het invorderingsbeleid, het administratieve invorderingsproces, de interventies zoals uitstel en insolventie en de dwanginvordering. In een optimale combinatie van theorie, praktijk en toepassing.
maandag 12 mei 2025
9.00 - 16.00 uur
7 dagen
Utrecht
€ 3.276,-

Meer weten over wat we doen?

Omschrijving

Module 3

De interventies vanuit de ontvanger en de belastingschuldige

Deze module is opgebouwd vanuit de interventies vanuit de ontvanger en de belastingschuldige.
We starten met de interventies vanuit de ontvanger. Daarna behandelen we de interventies van de belastingschuldigen. In het reguliere invorderingsproces vinden continu interventies plaats, ongeacht de fase waarin de invordering zich bevindt. De relevante wet- en regelgeving wordt behandeld waarbij uitgebreid wordt ingegaan op alle voorkomende uitvoeringsaspecten waaronder de gevolgen en handelwijze.

Halverwege en aan het einde van de module wordt een werkplekopdracht verstrekt en er wordt halverwege en aan het einde van de module een open-boek-toets afgenomen.

 

Het programma

Module 3 bestaat uit 7 lesdagen:  maandag 12 mei, 26 mei, 16 juni, 23 juni, 8 september, 22 september en 6 oktober 2025.

Het programma bestaat in ieder geval uit de volgende onderwerpen:

 • Automatische incassobetaling
 • Versnelde invordering
 • Verrekening
 • Aansprakelijkheid
 • Verjaring
 • Oninbaar lijden
 • Betalingen
 • Retourposten
 • Verzoeken om kwijtschelding
 • Verzoeken om uitstel
 • Invorderingsrente
 • Informatieverzoeken
 • Insolventieprocedures

Extra informatie

De opleiding wordt gegeven bij Aristo meeting center Utrecht Lunetten. Deze locatie ligt direct naast het NS-station Utrecht Lunetten.

Het cursusgeld is excl. BTW en inclusief het les- en leermateriaal, de beoordeling van de werkplekopdrachten, de toetsing en tijdens iedere lesdag een goed verzorgde lunch.

Het lesmateriaal wordt digitaal verstrekt.

Bij inschrijving volgt automatisch een bevestiging. Uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de eerste lesdag ontvang je een bericht of de opleiding definitief doorgaat en wordt de factuur verstuurd.

Voor de volledige cursusinformatie, klik hier.

Heb je vooraf vragen, input of wil je meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met info@involon.nl.

Docent

Berend heeft zich gespecialiseerd op de publieke en private invordering en de kwijtschelding. Berend beheerst niet alleen de uitvoering van deze processen maar heeft een natuurlijke aanleg voor het signaleren van efficiencyverbeteringen in het proces. Daarbij maakt hij gebruik van zijn ervaringen bij diverse gemeenten en waterschappen. Berend is mededocent van de diplomaopleiding INVORM-i.

Geert-Jan is sinds de oprichting van Involon één van de pijlers van ons Kennis- en Opleidingscentrum. Als docent draagt hij zijn uitgebreide kennis en ervaring van onder meer de (dwang)vordering, kwijtschelding en insolventie over. Niet alleen m.b.t. fiscale geldsommen, maar ook over andere bestuursrechtelijke vorderingen. Persoonlijk, deskundig en scherp. Daarnaast geeft hij adviezen, onder meer op het gebied van vast te stellen beleidsregels, de beleidskeuzes voor de kwijtschelding, het toepassen van de invorderingsrente, het schrijven van een incassovisie, procesinrichting en het uitvoeren van een invorderingsscan.
Vakinhoudelijk liggen zijn expertises op het gebied van het formele invorderingsrecht, het insolventierecht en de uitvoeringsregels van de kwijtschelding.

Inschrijven