Follow us:

Financiën

Studiedag Invordering privaat- en bestuursrechtelijke vorderingen

Tijdens deze studiedag gaan we in op de invorderingsprocedure van privaatrechtelijke geldschulden én die van bestuursrechtelijke geldschulden. Bijvoorbeeld een ‘gewone’ geldschuld, een dwangsom, kostenverhaal bestuursdwang en een bestuurlijke boete. Theorie én praktijk!
donderdag 24 oktober 2024
9.00 - 16.00
1 dag
Utrecht
€ 460,-

Meer weten over wat we doen?

Omschrijving

Een gemeente of waterschap is, naast fiscale geldschulden, ook actief op het terrein van privaatrechtelijke schulden. Ontstaan door bijvoorbeeld verhuur, verkoop en ook erfpachten, schadeclaims, onrechtmatige daad etc.

Naast de basis bestuursrechtelijke geldschulden, bijvoorbeeld terugvordering van subsidies, kennen we de bijzondere bestuursrechtelijke geldschulden. Geldschulden ontstaan door de handhavingsbevoegdheden uit de Algemene wet bestuursrecht en/of de Gemeentewet, zoals de last onder bestuursdwang, een dwangsom en de bestuurlijke boete.

De invorderingsprocessen verlopen anders dan de fiscale invordering en vaak is aan de gerechtsdeurwaarder een belangrijke rol toebedeeld.

 

Het programma

Er wordt ingegaan op de juridische en praktische aspecten van de (dwang)invordering door gemeenten en waterschappen van:

  • een privaatrechtelijke geldschuld;
  • de normale Awb-geldschuld;
  • de dwangsom;
  • het kostenverhaal bij toepassing van bestuursdwang;
  • de bestuurlijke boete (Awb én Gemeentewet). 

 

Tijdens de studiedag bespreken we de verschillende invorderingsprocessen en leer je welke processtappen je moet doorlopen. We staan stil bij de risico’s en valkuilen en je krijgt tips en trucs om het proces snel, goedkoop en efficiënt te laten verlopen.

Per invorderingsproces is er aandacht voor de beschikking/nota, de aanmaning, de (buitengerechtelijke) incassokosten, de verjaring, de rol van de rechter en die van de deurwaarder etc.

 

Extra informatie

De opleiding wordt gegeven bij Aristo meeting center Utrecht Lunetten. Deze locatie ligt direct naast het NS-station Utrecht Lunetten.

Het cursusgeld is excl. BTW en inclusief het les- en leermateriaal en een goed verzorgde lunch.

Het lesmateriaal wordt digitaal verstrekt. Daarnaast ontvang je aanvullend studiemateriaal, waaronder modellen mét toelichting van onder meer de 14-dagen brief, een kostenverhaalbeschikking, een invorderingsbeschikking etc. 

Bij inschrijving volgt automatisch een bevestiging. Uiterlijk 1 week voorafgaand aan de dag ontvang je een bericht of de dag definitief doorgaat en wordt de factuur verstuurd.

Heb je vooraf vragen, input of wil je meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met info@involon.nl.

 

Docent

Berend heeft zich gespecialiseerd op de publieke en private invordering en de kwijtschelding. Berend beheerst niet alleen de uitvoering van deze processen maar heeft een natuurlijke aanleg voor het signaleren van efficiencyverbeteringen in het proces. Daarbij maakt hij gebruik van zijn ervaringen bij diverse gemeenten en waterschappen. Berend is mededocent van de diplomaopleiding INVORM-i.

Geert-Jan is sinds de oprichting van Involon één van de pijlers van ons Kennis- en Opleidingscentrum. Als docent draagt hij zijn uitgebreide kennis en ervaring van onder meer de (dwang)vordering, kwijtschelding en insolventie over. Niet alleen m.b.t. fiscale geldsommen, maar ook over andere bestuursrechtelijke vorderingen. Persoonlijk, deskundig en scherp. Daarnaast geeft hij adviezen, onder meer op het gebied van vast te stellen beleidsregels, de beleidskeuzes voor de kwijtschelding, het toepassen van de invorderingsrente, het schrijven van een incassovisie, procesinrichting en het uitvoeren van een invorderingsscan.
Vakinhoudelijk liggen zijn expertises op het gebied van het formele invorderingsrecht, het insolventierecht en de uitvoeringsregels van de kwijtschelding.

Inschrijven