Follow us:

Belastingen

Bijblijfdag Kwijtschelding Utrecht 2025

De jaarlijkse Bijblijfdag kwijtschelding richt zich op iedereen die bij het fiscale kwijtscheldingsproces betrokken is. Interessant voor zowel de uitvoerend ambtenaar als de beleidsmedewerker en diegene die het beroepschrift behandelt. Deze dag voegt iets toe voor iedereen die het kwijtscheldingsproces rechtmatig, efficiënt en effectief wil laten verlopen.
maandag 13 januari 2025
9.00-16.00 uur
1 dag
Utrecht
€ 485,-

Meer weten over wat we doen?

Omschrijving

Bijblijven is een must. Om de kwijtscheldingsontwikkelingen bij te houden, zou je heel veel stukken moeten lezen. En daar moet je dan ook nog de belangrijkste punten uit halen. Meestal komt het daar niet van, maar gelukkig hoeft dat ook niet. Wij hebben dat al voor jou gedaan. De elementen die wij selecteren hebben we verwerkt in het programma van deze Bijblijfdag. Wij praten wij je helemaal bij over de veranderingen waarmee je in jouw kwijtscheldingswerk rekening moet houden. Zo weet je in één dag wat je de volgende dag te doen staat.

Actueel en praktisch In het programma staan de actualiteit en praktische toepasbaarheid voorop. De inleiders passen hun presentaties tot op het laatste moment aan. Verderop de onderwerpen die in ieder geval aan de orde komen. De dag is deels interactief; wij leggen je gedurende de dag vragen, stellingen en casuïstiek voor. Vervolgens gaan we hierover met je in gesprek. En je kunt vooraf input leveren: welke vragen heb je, waar loop je in de praktijk tegenaan, welke situaties of verzoeken vind je lastig te behandelen? Jouw input verwerken wij in ons programma. Eén ding weet je zeker: door jouw deelname aan de Bijblijfdag ben je optimaal voorbereid om de verzoeken in 2025 te behandelen.

Het programma

In het programma staan de actualiteit en praktische toepasbaarheid voorop.

Een greep uit de onderwerpen die in ieder geval aan de orde komen:

  • Alle gewijzigde (norm)bedragen, de standaard en ook de actualiseringen n.a.v. de Eindejaarsregeling.
  • De invloed van (nieuwe) koopkracht- en armoedemaatregelen voor de beoordeling van de betalingscapaciteit en de financiële vermogensvrijstelling.
  • De wijzigingen 2025/2026 in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet en in de Leidraad Invordering.
  • Koppeling (financiële) vermogensvrijstelling aan die van de Participatiewet.
  • De rol van de kwijtschelding bij het bestrijden van armoedeval in relatie tot landelijke en lokale inkomensondersteuning.
  • Ervaringen KWS 3.0,  de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets door het Inlichtingenbureau.
  • Kamervragen en rapporten van de Nationale ombudsman.

Extra informatie

De opleiding wordt gegeven bij Aristo meeting center Utrecht Lunetten. Deze locatie ligt direct naast het NS-station Utrecht Lunetten.

Het cursusgeld is excl. BTW en inclusief het les- en leermateriaal en een goed verzorgde lunch.

Het lesmateriaal wordt digitaal verstrekt.

Bij inschrijving volgt automatisch een bevestiging. Uiterlijk 1 week voorafgaand aan de dag ontvang je een bericht of de dag definitief doorgaat en wordt de factuur verstuurd.

Heb je vooraf vragen, input of wil je meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met info@involon.nl.

Docent

Berend heeft zich gespecialiseerd op de publieke en private invordering en de kwijtschelding. Berend beheerst niet alleen de uitvoering van deze processen maar heeft een natuurlijke aanleg voor het signaleren van efficiencyverbeteringen in het proces. Daarbij maakt hij gebruik van zijn ervaringen bij diverse gemeenten en waterschappen. Berend is mededocent van de diplomaopleiding INVORM-i.

Geert-Jan is sinds de oprichting van Involon één van de pijlers van ons Kennis- en Opleidingscentrum. Als docent draagt hij zijn uitgebreide kennis en ervaring van onder meer de (dwang)vordering, kwijtschelding en insolventie over. Niet alleen m.b.t. fiscale geldsommen, maar ook over andere bestuursrechtelijke vorderingen. Persoonlijk, deskundig en scherp. Daarnaast geeft hij adviezen, onder meer op het gebied van vast te stellen beleidsregels, de beleidskeuzes voor de kwijtschelding, het toepassen van de invorderingsrente, het schrijven van een incassovisie, procesinrichting en het uitvoeren van een invorderingsscan.
Vakinhoudelijk liggen zijn expertises op het gebied van het formele invorderingsrecht, het insolventierecht en de uitvoeringsregels van de kwijtschelding.

Inschrijven