Follow us:

Belastingen

Basiscursus Heffingen gemeentelijke belastingen 2024 najaar

De Basiscursus Heffing gemeentelijke belastingen is gericht op alle aspecten die verband houden met belastingen, zoals de plaats van deze belastingen binnen de gemeentelijke inkomsten, het beleid dat ten grondslag ligt aan de invoering van de verschillende belastingen, de relaties die er zijn met het uitvoeringsbeleid van de gemeente en de rol van de heffingsambtenaar.
maandag 23 september 2024
9.00-16.00 uur
4 dagen
Utrecht
€ 1.840,-

Meer weten over wat we doen?

Omschrijving

Uitgebreid wordt ingegaan op de wetgeving die ten grondslag ligt aan de verschillende gemeentelijke belastingen en die ten grondslag ligt aan de heffing daarvan. Ingegaan wordt op lokale wetgeving, zoals de belastingverordening, de uitvoerings- en beleidsregels.

De meest toegepaste gemeentelijke belastingen worden in dezelfde structuur behandeld, zodat altijd aan de orde komt: het karakter, de wettelijke grondslag, de belastingplicht, tijdvak of tijdstip, de vrijstellingen, de heffingsgrondslag & tarieven, samen met de belangrijkste jurisprudentie.

Voor de aanslagregeling behandelen wij de uitvoeringsaspecten. Ook wordt stil gestaan bij de gegevens die van belang zijn voor de aanslagregeling en welke mogelijkheden de heffingsambtenaar heeft om deze te verkrijgen. Daarbij wordt ook de werking van de AVG betrokken, samen met het toepassen van het besluit gegevensverstrekking. Verder komen de verschillende heffingswijzen aan de orde en wordt stilgestaan bij het belang van de aangifte.

Als laatste komt de rechtsbescherming aan de orde. De uitvoeringsaspecten van bezwaar en beroep worden uitgelegd. De uitzonderingen die hierbij gelden voor de belastingpraktijk en de gemeentelijke belastingen specifiek.

Bij het behandelen van de diverse werkprocessen wordt ingegaan op de wettelijke grondslag voor elke processtap.

Het programma

De cursus bestaat uit vier dagen, maandag 23 september, 30 september, 7 oktober en 14 oktober 2024.

Een greep uit de onderwerpen:

  • De relatie met het financieel en het uitvoeringsbeleid
  • De materiële en formele wetgeving
  • Het besluit gegevensverstrekking gemeentelijke belastingen
  • De lokale wetgeving; verordeningen en beleidsregels
  • De meest toegepaste gemeentelijke belastingen
  • De aanslagregeling, inclusief gegevensbeheer en de relatie met de AVG
  • Het bezwaar en beroep
  • Jurisprudentie

Extra informatie

De opleiding wordt gegeven bij Aristo meeting center Utrecht Lunetten. Deze locatie ligt direct naar het NS-station Utrecht Lunetten.

Het cursusgeld is excl. BTW en inclusief het les- en leermateriaal en een goed verzorgde lunch.

Het lesmateriaal wordt digitaal verstrekt.

Bij inschrijving volgt automatisch een bevestiging. Uiterlijk 1 week voor aanvang van de eerste lesdag ontvang je een bericht of de opleiding definitief doorgaat en wordt de factuur verstuurd.

Heb je vooraf vragen, input of wil je meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met info@involon.nl.

Docent

Jur is sinds 2016 werkzaam in de lokale belastingen en is adviseur en docent bij Involon. Hij is een gedreven adviseur met ervaring in het coördineren en aansturen van de belastingen en WOZ-afdelingen bij diverse gemeenten. Jur is werkzaam op het gebied van heffen en rechtsbescherming. Van de belastingverordening tot het voeren van procedures bij de rechtbank tot en met de Hoge Raad. Jur is onze specialist op het gebied van de parkeerbelasting. Of het nu gaat om procesverbeteringen of juridische vraagstukken, bij hem kan je terecht.
Jur is docent op het onderdelen belastingverordening, diverse gemeentelijke- en waterschapsbelastingen en rechtsbescherming.

Huib is als adviseur vooral in-house actief bij onze opdrachtgevers. Vanuit zijn gemeentelijke ervaring en als adviseur & interim-manager op het gebied van de lokale belastingen heeft hij veel verschillende opdrachten uitgevoerd. Voorbeelden zijn beleidsadviezen, procesanalyses, organisatieadviezen, AVG-adviezen, begeleiden van afdelingen belastingen voor ISO- certificering en BAG-projecten.
Vakinhoudelijk liggen zijn expertises op het gebied van beleidsvraagstukken en het materiële belastingrecht. Ook adviseert hij bij de toetreding van gemeenten tot een overkoepelende belastingorganisatie of na een gemeentelijke herindeling.

Inschrijven