Follow us:

Belastingen

Actualiteitendag Invordering Utrecht

Bijblijven, dat valt tegenwoordig niet mee. Kun jij de effecten van gewijzigde, nieuwe en toekomstige wet- en regelgeving, jurisprudentie en de aanbevelingen van de Ombudsman nog op een bierviltje uittekenen? Heb jij overzicht van de voor de invordering en kwijtschelding van belang zijnde politieke en maatschappelijke ontwikkelingen?
donderdag 21 november 2024
9.00-16.00 uur
1 dag
Utrecht
€ 460.-

Meer weten over wat we doen?

Omschrijving

Ieder jaar veranderen er zaken binnen de invordering en kwijtschelding van lokale belastingen. Bijvoorbeeld als gevolg van een wetswijziging, een rapport van de Nationale ombudsman of als gevolg van een maatschappelijke discussie. Op deze actualiteitendag bespreken we alle relevante wijzigingen. Het exacte programma wordt op een later moment bekend gemaakt, maar de volgende onderwerpen komen gegarandeerd aanbod:

  • Wetswijzigingen;
  • Aanpassingen in de leidraad invordering;
  • Kamervragen en gerechtelijke procedure over de verruiming van de kwijtscheldingsnormen;
  • De plannen van het nieuwe kabinet.

 

Deze actualiteitendag is van belang voor iedereen die zich bezighoudt met invordering of kwijtschelding van belastingen bij lokale overheden.
Berend Metz en Geert-Jan Dümmer bespreken de nieuwe, gewijzigde en aangekondigde wet- en regelgeving, de toepassing van beleidsregels, actuele jurisprudentie en rapporten, maar ze zoomen ook in op oplossingen voor knelpunten.

Het programma

Het programma wordt telkens aan de hand van de actualiteit aangepast.

Wil je aandacht vragen voor zaken die je tegenkomt in de dagelijkse praktijk? Neem je case mee, maar liever dat we jouw vraag of casuïstiek van tevoren ontvangen op info@involon.nl. We zullen de antwoorden op jouw vragen zoveel mogelijk proberen te verwerken in het programma.

Extra informatie

De dag wordt gegeven bij Aristo meeting center Utrecht Lunetten. Deze locatie ligt direct naast het NS-station Utrecht Lunetten.

Het cursusgeld is excl. BTW en inclusief het les- en leermateriaal en een goed verzorgde lunch.

Het lesmateriaal wordt digitaal verstrekt.

Bij inschrijving volgt automatisch een bevestiging. Uiterlijk 1 week voorafgaand aan de dag ontvang je een bericht of de dag definitief doorgaat en wordt de factuur verstuurd.

Heb je vooraf vragen, input of wil je meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met info@involon.nl.

Docent

Berend heeft zich gespecialiseerd op de publieke en private invordering en de kwijtschelding. Berend beheerst niet alleen de uitvoering van deze processen maar heeft een natuurlijke aanleg voor het signaleren van efficiencyverbeteringen in het proces. Daarbij maakt hij gebruik van zijn ervaringen bij diverse gemeenten en waterschappen. Berend is mededocent van de diplomaopleiding INVORM-i.

Geert-Jan is sinds de oprichting van Involon één van de pijlers van ons Kennis- en Opleidingscentrum. Als docent draagt hij zijn uitgebreide kennis en ervaring van onder meer de (dwang)vordering, kwijtschelding en insolventie over. Niet alleen m.b.t. fiscale geldsommen, maar ook over andere bestuursrechtelijke vorderingen. Persoonlijk, deskundig en scherp. Daarnaast geeft hij adviezen, onder meer op het gebied van vast te stellen beleidsregels, de beleidskeuzes voor de kwijtschelding, het toepassen van de invorderingsrente, het schrijven van een incassovisie, procesinrichting en het uitvoeren van een invorderingsscan.
Vakinhoudelijk liggen zijn expertises op het gebied van het formele invorderingsrecht, het insolventierecht en de uitvoeringsregels van de kwijtschelding.

Inschrijven