Follow us:

Belastingen

Actualiteitendag Heffingen

In één dag op de hoogte worden gebracht van de laatste ontwikkelingen en jurisprudentie op het gebied van lokale belastingen? Dan ben je van harte welkom op de Actualiteitendag Heffingen op woensdag 20 november 2024.
woensdag 20 november 2024
9.00-16.00 uur
1 dag
Utrecht
€ 460.-

Meer weten over wat we doen?

Omschrijving

Op dinsdag 20 november 2024 houdt Involon de jaarlijkse Actualiteitendag Heffingen. Tijdens deze dag nemen wij je mee bij diverse uiteenlopende ontwikkelingen én actualiteiten op het gebied van de lokale belastingen. Dit doen wij op de van ons bekende doeltreffende en plezierige manier, met aandacht voor onze ervaringen en best practices.

Je wordt bijgepraat over de op handen zijnde (wets)wijzigingen en actualiteiten die van invloed zijn op lokale heffingen. Enkele voorbeelden: de verschillen in de invulling van de legesverordening in verband met de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, de gevolgen van het regeerakkoord voor de gemeentelijke belastingen en de toekomst van het waterschap belastingstelsel. Wij gaan in op de voorgenomen wijziging van de Algemene Wet Bestuursrecht. En, er is altijd ruimte voor de actualiteit van de dag en je inbreng.

Wij gaan in op de gevolgen van de Omgevingswet voor het GRP en de Afvalverordening. In het verlengde hiervan gaan we in op de misverstanden bij het vertalen van de modelverordening riool- & waterzorgheffing naar de lokale situatie. Maar zo zijn er meer invloedrijke beleidsterreinen, zoals klimaatadaptie voor (weer) de rioolheffing en verkeer- & parkeerbeleid voor de parkeerbelasting. Wij gaan in op deze onmiskenbare relatie tussen het uitvoeringsbeleid en het belastingbeleid en waar het fout gaat.

Belangrijke spelregels voor lokale belastingen ontstaan vanuit beroepsprocedures. Wij behandelen op een frisse wijze recent verschenen jurisprudentie en geven je tips hoe hiermee om te gaan. Op materieel belastinggebied komen de prejudiciële vragen over de parkeerbelasting aan de orde. Zo ook de uitspraken van de hogere rechtscolleges van eerder behandelde uitspraken, zoals bij de afvalstoffenheffing. Ook de formele jurisprudentie komt aan bod, zoals op het gebied van het oprekken van de termijn bij de immateriële schadevergoeding en de bekendmaking van de belastingverordening.

Het programma

Een greep uit de onderwerpen:

  • Hoofdlijnenakkoord: maximering ozb en twee nieuwe belastingen voor gemeenten
  • Prejudiciële vragen parkeerbelasting
  • Wet openoverheid
  • Proceskostenvergoeding parkeerbelasting
  • Evaluatie Omgevingswet leges en voor riool en afvalstoffenheffing.
  • Progressief uurtarief parkeerbelasting
  • Diverse jurisprudentie

Extra informatie

De dag wordt gegeven bij Aristo meeting center Utrecht Lunetten. Deze locatie ligt direct naast het NS-station Utrecht Lunetten.

Het cursusgeld is excl. BTW en inclusief het les- en leermateriaal en een goed verzorgde lunch.

Het lesmateriaal wordt digitaal verstrekt.

Bij inschrijving volgt automatisch een bevestiging. Uiterlijk 1 week voor aanvang van de eerste lesdag ontvang je een bericht of de opleiding definitief doorgaat en wordt de factuur verstuurd.

Heb je vooraf vragen, input of wil je meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met info@involon.nl.

Docent

Jur is sinds 2016 werkzaam in de lokale belastingen en is adviseur en docent bij Involon. Hij is een gedreven adviseur met ervaring in het coördineren en aansturen van de belastingen en WOZ-afdelingen bij diverse gemeenten. Jur is werkzaam op het gebied van heffen en rechtsbescherming. Van de belastingverordening tot het voeren van procedures bij de rechtbank tot en met de Hoge Raad. Jur is onze specialist op het gebied van de parkeerbelasting. Of het nu gaat om procesverbeteringen of juridische vraagstukken, bij hem kan je terecht.
Jur is docent op het onderdelen belastingverordening, diverse gemeentelijke- en waterschapsbelastingen en rechtsbescherming.

Huib is als adviseur vooral in-house actief bij onze opdrachtgevers. Vanuit zijn gemeentelijke ervaring en als adviseur & interim-manager op het gebied van de lokale belastingen heeft hij veel verschillende opdrachten uitgevoerd. Voorbeelden zijn beleidsadviezen, procesanalyses, organisatieadviezen, AVG-adviezen, begeleiden van afdelingen belastingen voor ISO- certificering en BAG-projecten.
Vakinhoudelijk liggen zijn expertises op het gebied van beleidsvraagstukken en het materiële belastingrecht. Ook adviseert hij bij de toetreding van gemeenten tot een overkoepelende belastingorganisatie of na een gemeentelijke herindeling.

Inschrijven