Follow us:

Belastingen

De partner voor lokale overheden met begrip voor inwoners en ondernemers

Heb je hulp nodig bij de uitvoering van de belastingtaken? Klop gerust aan bij Involon, dé expert op het gebied van belastingen.

Wij hebben een 360° blik op belastingen. Waar andere marktpartijen zich richten op deelprocessen, beheerst Involon het totale belastingproces. Belastingbeleid, verordeningen, gegevensbeheer, aanslagregeling, rechtsbescherming, inning, (dwang)invordering, kwijtschelding. Vakgebieden waarin Involon al meer dan 35 jaar deskundig is.

Involon kent de belangen van zowel overheid als uiteenlopende groepen belastingplichtigen en belastingschuldigen en de politieke gevoeligheid die daarbij komt kijken. In bijvoorbeeld herindelingsprojecten biedt Involon een zorgvuldige, accurate en diplomatieke adviespartner met verstand van zaken.

Onze diensten

Advies

Involon stelt belastingverordeningen op, voert haalbaarheidsonderzoeken uit, helpt bij het onderbouwen van kostendekkingen, harmoniseert lokale belastingen na herindelingen en behandelt bezwaren en beroepen. Ook adviseren wij over de kwijtschelding, het opstellen van een Leidraad Invordering op maat en het (her)inrichten van de invorderingsprocessen. Natuurlijk vervullen we ook ad interim coördinerende en leidinggevende functies.

Detachering

Alle detacheringsmedewerkers volgen standaard het interne Involon opleidingsprogramma bestaande uit de onderdelen basisregistraties, heffing, invordering en kwijtschelding. Daarna volgen zij jaarlijks verdiepingsmodules. Onze medewerkers kennen de belastingprocessen en alle relevante automatiseringssystemen. Zij hebben ervaringen opgedaan bij diverse opdrachtgevers. Heb je extra handen nodig? Geen probleem! Huur tijdelijk onze professionele belastingmedewerkers in! Maak gebruik van onze kennis en werkkracht. Daar zijn we voor!

Opleiding

Belastingregels veranderen doorlopend. Het is cruciaal dat je medewerkers bijblijven. Involon biedt uiteenlopende trainingen en workshops op het gebied van belastingen. Jaarlijks leiden wij circa 2.000 deelnemers op tijdens één van onze opleidingen. Ons opleidingsaanbod varieert van themabijeenkomsten tot workshops en van meerdaagse basisopleidingen tot onze volwaardige diploma-opleidingen INVORM-b, INVORM-h, INVORM-i en INVORM-k.

Docent

Jan is adviseur bij Involon. Hij heeft ruim twintig jaar ervaring op het gebied van gemeentelijke belastingen en basisregistraties. Hij is sinds de invoering van de Wet WOZ, de Wet BAG en de wet BGT werkzaam op deze beleidsterreinen. Bij gemeentes is hij o.a. verantwoordelijk geweest voor projecten op het gebied van implementatie, conversie, kwaliteitsverbetering en procesanalyses.
Vakinhoudelijk liggen zijn expertises op het gebied van de basisregistraties en de Wet WOZ.

Jan Thomas
Adviseur, Docent

Jur is sinds 2016 werkzaam in de lokale belastingen en is adviseur en docent bij Involon. Hij is een gedreven adviseur met ervaring in het coördineren en aansturen van de belastingen en WOZ-afdelingen bij diverse gemeenten. Jur is werkzaam op het gebied van heffen en rechtsbescherming. Van de belastingverordening tot het voeren van procedures bij de rechtbank tot en met de Hoge Raad. Jur is onze specialist op het gebied van de parkeerbelasting. Of het nu gaat om procesverbeteringen of juridische vraagstukken, bij hem kan je terecht.
Jur is docent op het onderdelen belastingverordening, diverse gemeentelijke- en waterschapsbelastingen en rechtsbescherming.

Jur van der Tuuk
Adviseur, Docent

Berend heeft zich gespecialiseerd op de publieke en private invordering en de kwijtschelding. Berend beheerst niet alleen de uitvoering van deze processen maar heeft een natuurlijke aanleg voor het signaleren van efficiencyverbeteringen in het proces. Daarbij maakt hij gebruik van zijn ervaringen bij diverse gemeenten en waterschappen. Berend is mededocent van de diplomaopleiding INVORM-i.

Berend Metz
Adviseur, Docent

Nico is verantwoordelijk voor Advies en het Kenniscentrum. Zijn kennis en ervaring heeft hij opgedaan door advies en interim opdrachten bij lokale overheden op het gebied van heffing en invordering van lokale belastingen. Opdrachten zoals het leidinggeven aan professionals, procesanalyses, organisatieadviezen en het implementeren van verbeteringen.

Vakinhoudelijk liggen zijn expertises op het gebied van financieel-juridische vraagstukken, waaronder het harmoniseren van belastingen en kostendekkende heffingen. Ook treedt hij op als docent en coach.

Nico Nijveld
Operationeel Directeur, Adviseur, Docent

David is commercieel directeur bij Involon. Hij is uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van basisregistratie, belastingen en financiën. U kunt bij hem terecht voor al onze diensten, ongeacht of het gaat over advisering, detachering, opleidingen of een combinatie daarvan.
David heeft hart voor de publieke zaak en heeft jarenlang gewerkt in uw en ons vakgebied. Hij kan als geen ander uw vraag aanscherpen, zodat wij u de meest passende aanbieding kunnen doen.

David van Toor
Commercieel Directeur

Marcel is adviseur en docent bij Involon. Marcel is daarnaast ook Functionaris Gegevensbescherming bij Involon. Met zijn ruime ervaring als leidinggevende heeft hij als interim teamleider/ coördinator verschillende opdrachten uitgevoerd.
Vakinhoudelijk liggen zijn expertises op het gebied van de basisregistratie en de Wet WOZ en dan met name de BAG in combinatie met de WOZ-regelgeving.

Marcel Zwartelé
Adviseur, Docent

Geert-Jan is sinds de oprichting van Involon één van de pijlers van ons Kennis- en Opleidingscentrum. Als docent draagt hij zijn uitgebreide kennis en ervaring van onder meer de (dwang)vordering, kwijtschelding en insolventie over. Niet alleen m.b.t. fiscale geldsommen, maar ook over andere bestuursrechtelijke vorderingen. Persoonlijk, deskundig en scherp. Daarnaast geeft hij adviezen, onder meer op het gebied van vast te stellen beleidsregels, de beleidskeuzes voor de kwijtschelding, het toepassen van de invorderingsrente, het schrijven van een incassovisie, procesinrichting en het uitvoeren van een invorderingsscan.
Vakinhoudelijk liggen zijn expertises op het gebied van het formele invorderingsrecht, het insolventierecht en de uitvoeringsregels van de kwijtschelding.

Geert-Jan Dümmer
Adviseur, Docent

Huib is als adviseur vooral in-house actief bij onze opdrachtgevers. Vanuit zijn gemeentelijke ervaring en als adviseur & interim-manager op het gebied van de lokale belastingen heeft hij veel verschillende opdrachten uitgevoerd. Voorbeelden zijn beleidsadviezen, procesanalyses, organisatieadviezen, AVG-adviezen, begeleiden van afdelingen belastingen voor ISO- certificering en BAG-projecten.
Vakinhoudelijk liggen zijn expertises op het gebied van beleidsvraagstukken en het materiële belastingrecht. Ook adviseert hij bij de toetreding van gemeenten tot een overkoepelende belastingorganisatie of na een gemeentelijke herindeling.

Huib Pijpers
Adviseur, Docent

Benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen?

Artikelen

Belastingen
Kwijtscheldingsnorm PGL’ers met terugwerkende kracht gewijzigd

De Staatssecretaris van Financiën heeft de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 gewijzigd. De bedragen die bij het bepalen van de betalingscapaciteit van de belastingschuldige als kosten van bestaan (de kwijtscheldingsnorm) in aanmerking worden genomen als...

Belastingen
Workshop beleidsregels heffingen

Elke gemeente, waterschap en belastingsamenwerking moet ze vaststellen: aanwijzingsbesluiten en beleidsregels. Jaarlijks ondersteun ik organisaties bij het opstellen van deze besluiten. Vaak blijkt dat deze actualisatie net op tijd wordt uitgevoerd omdat bijvoorbeeld...

Belastingen
Huurders hebben niet altijd procesbelang vindt de Hoge Raad

De Hoge Raad komt terug op zijn beslissing 20 maart 2020. Door dat arrest gold dat iedereen aan wie een op naam gestelde WOZ-beschikking was bekend gemaakt, bij die beschikking een belang heeft....

Belastingen
Alweer onbedoelde effecten bij de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken

Update op het artikel van 4 maart 2024: De VNG heeft laten weten dat door een fout van het ministerie het bedrag waar rekening mee gehouden moet worden niet € 420,- maar €...

Eerstvolgende
opleidingen

Workshop Beleidsregels Heffingen
Leer alles over de beleidsregels voor de heffing van lokale belastingen en hoe deze regels zijn samen te brengen in de Leidraad Heffing.
29 mei 2024
Belastingen
Workshop Beleidsregels Invordering
Het formuleren van beleid bij het invorderen en kwijtschelden van belastingen: een keiharde noodzaak.
3 juni 2024
Belastingen
Workshop Vordering IW & beslagvrije voet
De ambtenaar belast met de invordering (de ontvanger) krijgt vanuit de Invorderingswet 1990 een aantal bijzondere bevoegdheden voor de invordering van belastingen. Eén daarvan is het invorderingsinstrument de vordering onder een derde (artikel 19 IW).
10 juni 2024
Belastingen

Altijd Up-to-date met Involon!

Periodiek delen wij het actuele nieuws rondom basisregistraties, belastingen en financiële onderwerpen. Wil je zeker weten dat je niets mist? Abonneer je dan hieronder op één (of meerdere) van onze digitale nieuwsbrieven. Je kunt Involon natuurlijk ook volgen op LinkedIn!

Graag houden wij je regelmatig op de hoogte. Schrijf je nu in via onderstaand formulier.