Follow us:

Basisregistraties

WOZ- waarde en het woningwaarderingstelsel

Recent zijn artikelen verschenen in de media over de relatie tussen de WOZ- waarden en het Woningwaarderingstelsel. Dat gebeurt dan in termen als Stijgende WOZ-waarde treft sociale huurder hard: ‘Mogelijk honderden euro’s besparen met bezwaar’

Naar aanleiding van berichten over de WOZ-waardestijging in de periode 2021 tot en met 2022 zijn er Kamervragen gesteld. De strekking van het antwoord van de minister is dat een sterke stijging van de WOZ-waarde in het algemeen geen effect heeft op de huurprijs van sociale huurwoningen.

De WOZ-waarde is onderdeel van het zogeheten woningwaarderingsstelsel (WWS). Het WWS bepaalt op basis van verschillende kenmerken hoeveel punten dat een woning scoort. Het aantal punten bepaald de maximaal redelijke huurprijs. Zo worden er onder meer punten toegekend aan de oppervlakte van vertrekken (woonkamer, slaapkamer, keuken, badkamer), aan overige ruimten (bijkeuken, berging, zolder, garage), het energielabel, de lengte van het aanrechtblad in de keuken, sanitair voorziening, en aan de WOZ-waarde. De punten die worden toegekend aan de WOZ waarde komen tot stand door de WOZ-waarde te delen door € 14.146,- (in 2023). Daarnaast worden punten toegekend door de WOZ-waarde te delen door de oppervlakte en die uitkomst te delen door € 222,- (2023). (er wordt wel onderscheid gemaakt voor bepaalde regio’s als Amsterdam en Utrecht).

De manier waarop de WOZ-waarde meeweegt in het WWS wordt jaarlijks geïndexeerd met de gemiddelde stijging van de WOZ-waarde. Met andere woorden, door het jaarlijks bijstellen van bovengenoemde getallen, blijft de invloed van de WOZ-waarde min of meer gelijk. Dat verklaart waarom een sterk stijgende WOZ- waarde niet zomaar leidt tot een hogere maximale huurprijs.

De berichtgeving over mogelijk honderden euro’s besparen is dan ook misleidend. De invloed van een gewijzigde WOZ-waarde op de huurprijs naar aanleiding van bezwaar is zeer beperkt. Uitzonderingen bevestigen natuurlijk de regel!

Zo hebben we in het werkdomein van de WOZ te maken met veel partijen die een belang hebben bij de WOZ-waarde. Dat maakt ons vakgebied zo boeiend! Aan de Kamervragen kun je zien dat “de politiek” inhoudelijk niet goed op de hoogte is. Wij zorgen er graag voor dat jij dat wel bent!

Ben je nieuw in het WOZ- werkveld, of heb je al meer ervaring, maar nog niet je diploma WOZ- medewerker, op 20 maart start onze vierdaagse opleiding voor “WOZ- medewerker”! Samen met mijn collega Jan Thomas neem ik je graag mee in de “wondere wereld van de WOZ”!

Marcel is adviseur en docent bij Involon. Marcel is daarnaast ook Functionaris Gegevensbescherming bij Involon. Met zijn ruime ervaring als leidinggevende heeft hij als interim teamleider/ coördinator verschillende opdrachten uitgevoerd.
Vakinhoudelijk liggen zijn expertises op het gebied van de basisregistratie en de Wet WOZ en dan met name de BAG in combinatie met de WOZ-regelgeving.

Gerelateerde artikelen

Basisregistraties
Verstrekken van WOZ gegevens (secundaire kenmerken)

In een zaak die betrekking heeft op inzage in stukken met betrekking tot de waardebepaling van een woning is door de rechtbank een oordeel gegeven over de “diepgang” van de informatieverstrekking. Eiser in...

Basisregistraties
300.000 extra WOZ bezwaren?

Zoals bekend wordt de WOZ-waarde onder meer gebruikt ter bepaling van de maximaal redelijke huurprijs voor sociale huurwoningen. Op 25 april 2024 is het wetsvoorstel Wet betaalbare huur door de Tweede Kamer aangenomen....

Basisregistraties
Involon is voorbereid op het grootkohier!

Belastingorganisaties hebben een indrukwekkende prestatie neergezet in 2023. Ondanks een grote toename van het aantal klantreacties in 2023, met name bezwaarschriften en telefonische informatieverzoeken, zijn ook de voorbereidingen voor het grootkohier 2024 gewoon...

Basisregistraties
WOZ-waarde is geen exacte wetenschap

Een interessante uitspraak van de rechtbank den Haag over een gering waardeverschil, dat zonder gevolgen blijft en niet leidt tot een proceskostenvergoeding voor gemachtigde. Verweerder heeft de waarde van de woning op waardepeildatum...