Follow us:

Belastingen

Workshop beleidsregels heffingen

Elke gemeente, waterschap en belastingsamenwerking moet ze vaststellen: aanwijzingsbesluiten en beleidsregels. Jaarlijks ondersteun ik organisaties bij het opstellen van deze besluiten. Vaak blijkt dat deze actualisatie net op tijd wordt uitgevoerd omdat bijvoorbeeld de heffingsambtenaar toch niet correct is aangewezen. Ter voorkoming van risico’s bij juridische procedures moet je dit gewoon goed regelen.

Meld je snel aan voor deze Workshop op 29 mei 2024

Aanwijzingsbesluiten

De wetgeving verplicht overheden om aanwijzingsbesluiten vast te stellen. Zo vragen de schakelbepalingen in de Gemeente- en Waterschapswet om de heffings- en invorderingsambtenaar aan te wijzen. Ook de medewerkers belast met de heffing en de invordering en de deurwaarders moeten door het college of het dagelijks bestuur worden aangewezen.

Een gemeente voert vaak meer dan tien belastingverordeningen uit en een waterschap gemiddeld zo’n zes verordeningen. Belangrijk is dat voor elke verordening de juiste functionarissen worden aangewezen. Dit geldt ook voor externe bureaus die bij bepaalde processen ondersteunen, zoals de taxateur, de belastingcontroleur en de belastingdeurwaarder. Als overheid loop je een groot risico bij juridische procedures als deze functionarissen niet correct zijn aangewezen.

Beleidsregels

Voor de uitvoering van gemeente- en waterschapsbelastingen moeten beleidsregels vastgesteld worden. Zo vragen verschillende wetten om de beleidsregel aanwijzen van belastingplichtige in keuzesituaties in te voeren. Ook meerdere uitspraken van de rechtbank laten zien dat het belangrijk is om deze beleidsregel te hebben.

De AWR vraagt om een uitvoeringsregeling. Verder is ook de beleidsregel ambtshalve vermindering van belang, evenals de beleidsregel bestuurlijke boeten en voor regels voor de proceskostenvergoeding. Als ik word ingehuurd voor het actualiseren van deze beleidsregels dan breng ik deze samen in de Leidraad Heffing. Overzichtelijk voor zowel de belastingplichtige als de belastingheffer.

Workshop beleidsregels heffingen

Tijdens deze workshop neem ik je mee in de wetgeving over aanwijzingsbesluiten en beleidsregels. Vervolgens komen de meest gemaakte fouten aan de orde, waarmee je een checklist hebt voor het controleren van je eigen besluiten. Daarna gaan we samen oefenen met het opstellen van het aanwijzingsbesluit en de leidraad heffing.

Huib is als adviseur vooral in-house actief bij onze opdrachtgevers. Vanuit zijn gemeentelijke ervaring en als adviseur & interim-manager op het gebied van de lokale belastingen heeft hij veel verschillende opdrachten uitgevoerd. Voorbeelden zijn beleidsadviezen, procesanalyses, organisatieadviezen, AVG-adviezen, begeleiden van afdelingen belastingen voor ISO- certificering en BAG-projecten.
Vakinhoudelijk liggen zijn expertises op het gebied van beleidsvraagstukken en het materiële belastingrecht. Ook adviseert hij bij de toetreding van gemeenten tot een overkoepelende belastingorganisatie of na een gemeentelijke herindeling.

Gerelateerde artikelen

Belastingen
Gratis vragenuurtje Invordering

Op donderdag 4 juli om 10:00 uur organiseert Involon via Teams weer een gratis vragenuurtje. Onderwerp is dit keer Invordering en dit wordt verzorgd door Geert-Jan Dümmer. Geert-Jan is adviseur en docent op het...

Belastingen
Oproep tot invoering van een kosteloze betalingsherinnering

Inleiding Al eerder zijn in de Tweede Kamer moties aangenomen waarin de regering wordt verzocht om overheidsinstanties op te roepen om een kosteloze betalingsherinnering te sturen naar de burger als een belastingaanslag dan...

Belastingen
Involon Update

Mis nooit meer een belangrijke startdatum voor een opleiding of een waardevol gratis webinar! Met onze gloednieuwe Involon Update blijf je altijd up-to-date over Basisregistraties, Belastingen en Financiën. Als trouwe ontvanger van onze...

Belastingen
Website Involon

In de uitvoering van ons werk stellen we de klant centraal en willen we voorop lopen in de kwaliteit waarmee we ons werk uitvoeren. Mede hierdoor hebben we het afgelopen jaar een stevige...