Follow us:

Belastingen

Wijzigingen kwijtscheldingsnormen 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 is het wettelijk minimumloon verhoogd. Hierdoor wijzigen de normbedragen van de bijstandsuitkeringen en de daaraan gekoppelde kwijtscheldingnormen.

Algemeen

Het wettelijk minimumloon voor mensen van 21 jaar en ouder is per 1 juli 2023 gestegen met 3,13 procent. Netto krijgen deze mensen ongeveer 2 procent meer, wat neerkomt op een bedrag van circa 36 euro. Begin dit jaar verhoogde het kabinet het minimumloon al met 10 procent, om de pijn van de torenhoge prijzen en energierekeningen te verzachten. In Nederland is de hoogte van veel uitkeringen direct gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Zo stijgen de AOW, de bijstand, de WW en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen eveneens met 3,13 procent bruto.
Kwijtscheldingsnormen.

De per 1 juli 2023 gewijzigde bijstandsuitkeringsbedragen in de Participatiewet en de bedragen van de AOW hebben invloed op de normbedragen die worden gehanteerd bij de berekening van de betalingscapaciteit bij een verzoek om kwijtschelding.

Wij hebben voor u de wijzingen verwerkt in het Involon-normenoverzicht kwijtschelding 1 juli 2023. Voor het normenoverzicht kwijtschelding .
In de Leidraad invordering zijn m.b.t. de kwijtschelding (art. 26) per 1 juli 2023 geen wijzigingen.

Gerelateerde opleidingen

Geen gerelateerde opleidingen om weer te geven

Geert-Jan is sinds de oprichting van Involon één van de pijlers van ons Kennis- en Opleidingscentrum. Als docent draagt hij zijn uitgebreide kennis en ervaring van onder meer de (dwang)vordering, kwijtschelding en insolventie over. Niet alleen m.b.t. fiscale geldsommen, maar ook over andere bestuursrechtelijke vorderingen. Persoonlijk, deskundig en scherp. Daarnaast geeft hij adviezen, onder meer op het gebied van vast te stellen beleidsregels, de beleidskeuzes voor de kwijtschelding, het toepassen van de invorderingsrente, het schrijven van een incassovisie, procesinrichting en het uitvoeren van een invorderingsscan.
Vakinhoudelijk liggen zijn expertises op het gebied van het formele invorderingsrecht, het insolventierecht en de uitvoeringsregels van de kwijtschelding.

Gerelateerde artikelen

Belastingen
Gratis vragenuurtje Invordering

Op donderdag 4 juli om 10:00 uur organiseert Involon via Teams weer een gratis vragenuurtje. Onderwerp is dit keer Invordering en dit wordt verzorgd door Geert-Jan Dümmer. Geert-Jan is adviseur en docent op het...

Belastingen
Oproep tot invoering van een kosteloze betalingsherinnering

Inleiding Al eerder zijn in de Tweede Kamer moties aangenomen waarin de regering wordt verzocht om overheidsinstanties op te roepen om een kosteloze betalingsherinnering te sturen naar de burger als een belastingaanslag dan...

Belastingen
Involon Update

Mis nooit meer een belangrijke startdatum voor een opleiding of een waardevol gratis webinar! Met onze gloednieuwe Involon Update blijf je altijd up-to-date over Basisregistraties, Belastingen en Financiën. Als trouwe ontvanger van onze...

Belastingen
Website Involon

In de uitvoering van ons werk stellen we de klant centraal en willen we voorop lopen in de kwaliteit waarmee we ons werk uitvoeren. Mede hierdoor hebben we het afgelopen jaar een stevige...