Follow us:

Belastingen

Wijzigingen kwijtscheldingsnormen 1 januari 2024

Algemeen

Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 januari 2024 verhoogd. Veel uitkeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. Het gaat om de Participatiewet (Pw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene Nabestaandenwet (Anw), de Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), de Werkloosheidswet (WW), de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Ziektewet (ZW) en de Toeslagenwet (TW)

Kwijtscheldingsnormen 1 januari 2024

De gewijzigde uitkeringsbedragen in de Participatiewet hebben invloed op de normbedragen die worden gehanteerd bij de berekening van de betalingscapaciteit bij een verzoek om kwijtschelding. Ook zijn veel andere normbedragen die relevant zijn voor de berekening van de betalingscapaciteit geïndexeerd en/of gewijzigd.Wij hebben voor u de wijzingen verwerkt in het Involon-normenoverzicht kwijtschelding 1 januari 2024. Voor het normenoverzicht kwijtschelding klik hier.

Bijblijven is een must

Als u het normoverzicht bestudeert, met name het derde blad, dan ziet u opmerkelijke wijzingen. De nieuwe regelgeving en geactualiseerde bedragen kunnen mogelijk bij u vragen oproepen, bijvoorbeeld over de normhuur en -premie, de normpremie ziektekostenverzekering, de uurtarieven kinderopvang, het verdwijnen van de energietoeslag, de stijging van het kindgebondenbudget, de huurtoeslag en de kinderopvangtoeslag etc.

Voor uitleg en achtergrondinformatie nodigen wij u uit voor deelname aan onze jaarlijkse Bijblijfdag Kwijtschelding. Vanaf 30 januari op 5 cursuslocaties: Utrecht, Assen, Amsterdam, Eindhoven en Zwolle. Informatie over het programma en inschrijving klik hier.

Gerelateerde opleidingen

Geen gerelateerde opleidingen om weer te geven

Geert-Jan is sinds de oprichting van Involon één van de pijlers van ons Kennis- en Opleidingscentrum. Als docent draagt hij zijn uitgebreide kennis en ervaring van onder meer de (dwang)vordering, kwijtschelding en insolventie over. Niet alleen m.b.t. fiscale geldsommen, maar ook over andere bestuursrechtelijke vorderingen. Persoonlijk, deskundig en scherp. Daarnaast geeft hij adviezen, onder meer op het gebied van vast te stellen beleidsregels, de beleidskeuzes voor de kwijtschelding, het toepassen van de invorderingsrente, het schrijven van een incassovisie, procesinrichting en het uitvoeren van een invorderingsscan.
Vakinhoudelijk liggen zijn expertises op het gebied van het formele invorderingsrecht, het insolventierecht en de uitvoeringsregels van de kwijtschelding.

Gerelateerde artikelen

Belastingen
Gratis vragenuurtje Invordering

Op donderdag 4 juli om 10:00 uur organiseert Involon via Teams weer een gratis vragenuurtje. Onderwerp is dit keer Invordering en dit wordt verzorgd door Geert-Jan Dümmer. Geert-Jan is adviseur en docent op het...

Belastingen
Oproep tot invoering van een kosteloze betalingsherinnering

Inleiding Al eerder zijn in de Tweede Kamer moties aangenomen waarin de regering wordt verzocht om overheidsinstanties op te roepen om een kosteloze betalingsherinnering te sturen naar de burger als een belastingaanslag dan...

Belastingen
Involon Update

Mis nooit meer een belangrijke startdatum voor een opleiding of een waardevol gratis webinar! Met onze gloednieuwe Involon Update blijf je altijd up-to-date over Basisregistraties, Belastingen en Financiën. Als trouwe ontvanger van onze...

Belastingen
Website Involon

In de uitvoering van ons werk stellen we de klant centraal en willen we voorop lopen in de kwaliteit waarmee we ons werk uitvoeren. Mede hierdoor hebben we het afgelopen jaar een stevige...