Follow us:

Basisregistraties

Waardering woning met een te hoge WOZ-beschikking

De Kennisgroep Successiewet van de belastingdienst heeft een vraag beantwoord over de waardering van een woning ingeval de WOZ-waarde materieel bezien te hoog is vastgesteld, maar waarbij formeel geen vermindering van de WOZ-beschikking volgt

De casus: een woning behoort tot de nalatenschap en de erfgenamen zijn van mening dat de waarde voor het jaar van overlijden te hoog is vastgesteld. De bezwaartermijn is echter verstreken en daarmee is de WOZ- waarde onherroepelijk komen vast te staan. Uit een nadere taxatie blijkt dat de waarde inderdaad te hoog is vastgesteld, maar niet meer dan 20% lager had moeten zijn. De oorspronkelijke waarde blijft in stand. Er volgt geen herziene WOZ- beschikking. Belanghebbende kan aanspraak maken op de WOZ- waarde na het overlijdensjaar, maar die blijkt hoger te zijn.

Voor de toepassing van de successiewet kan niet worden aangesloten bij de lagere waarde, indien hiervoor niet een WOZ-beschikking is afgegeven. De successiewet kent een expliciete verwijzing naar de Wet WOZ en biedt geen ruimte voor individueel maatwerk. De inspecteur is dus niet gerechtigd om zelfstandig een lagere waarde vast te stellen.
De erfgenamen kunnen wel de gemeente verzoeken tot een nieuwe belanghebbende beschikking op basis van artikel 26 lid 1 letter a, of letter b. uit eigen beweging een nieuwe voor bezwaar vatbare beschikking afgeven. Bron: KG:063:2023:31 Waardering woning met te hoge WOZ-beschikking – Kennisgroepen (belastingdienst.nl)

Ik zou iedere heffingsambtenaar willen adviseren in een dergelijk geval de belanghebbende te wijzen op deze mogelijkheid en uit eigen beweging een nieuwe beschikking afgeven!

Marcel is adviseur en docent bij Involon. Marcel is daarnaast ook Functionaris Gegevensbescherming bij Involon. Met zijn ruime ervaring als leidinggevende heeft hij als interim teamleider/ coördinator verschillende opdrachten uitgevoerd.
Vakinhoudelijk liggen zijn expertises op het gebied van de basisregistratie en de Wet WOZ en dan met name de BAG in combinatie met de WOZ-regelgeving.

Gerelateerde artikelen

Basisregistraties
Verstrekken van WOZ gegevens (secundaire kenmerken)

In een zaak die betrekking heeft op inzage in stukken met betrekking tot de waardebepaling van een woning is door de rechtbank een oordeel gegeven over de “diepgang” van de informatieverstrekking. Eiser in...

Basisregistraties
300.000 extra WOZ bezwaren?

Zoals bekend wordt de WOZ-waarde onder meer gebruikt ter bepaling van de maximaal redelijke huurprijs voor sociale huurwoningen. Op 25 april 2024 is het wetsvoorstel Wet betaalbare huur door de Tweede Kamer aangenomen....

Basisregistraties
WOZ- waarde en het woningwaarderingstelsel

Recent zijn artikelen verschenen in de media over de relatie tussen de WOZ- waarden en het Woningwaarderingstelsel. Dat gebeurt dan in termen als Stijgende WOZ-waarde treft sociale huurder hard: ‘Mogelijk honderden euro’s besparen...

Basisregistraties
Involon is voorbereid op het grootkohier!

Belastingorganisaties hebben een indrukwekkende prestatie neergezet in 2023. Ondanks een grote toename van het aantal klantreacties in 2023, met name bezwaarschriften en telefonische informatieverzoeken, zijn ook de voorbereidingen voor het grootkohier 2024 gewoon...