Follow us:

Belastingen

Staatssecretaris wil NCNP bedrijven aanpakken

Op 5 maart 2023 heeft Marnix van Rij de Staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst bij RTL Nieuws aangekondigd dat hij no cure no pay bedrijven (NCNP-bedrijven) die namens burgers WOZ-beschikkingen aanvechten wil aanpakken

Dezelfde dag heeft hij dit bevestigd via zijn Twitter account. In zijn tweet brengt hij ook naar buiten dat hij vergelijkbare maatregelen wil treffen voor de BPM (Belasting personenauto’s en motorrijwielen) waarbij vergelijkbare problemen spelen.

Volgens Staatssecretaris Van Rij staat een gemiddelde vergoeding van zeshonderd Euro aan proceskosten per gewonnen zaak, niet in verhouding tot het belastingvoordeel. Volgens de Staatssecretaris verdienen de bureaus op deze wijze veel geld “over de rug van mensen”. Het is volgens hem niet de bedoeling dat gemeenschapsgeld op deze manier wegvloeit naar commerciële partijen.

Het is speculeren waarom de Staatssecretaris juist nu zijn voorgenomen maatregelen aankondigt. Misschien is hij wel getriggerd door het groot aantal reclame-uitingen van de NCNP-bedrijven; op radio, via Facebook, banken en verenigingen. In één van deze uitingen wordt zelfs gesproken over “de WOZ-belasting”. Wordt deze fout met opzet gemaakt om de burger op het verkeerde been te zetten óf weet men niet beter?. Ook dit is speculeren.

Maatregelen

Op het gebied van de WOZ wil Van Rij een aantal concrete maatregelen invoeren om de rol van de NCNP bedrijven in te perken. Zo wil hij dat de proceskosten altijd aan de burger worden uitgekeerd. Deze krijgt zo een beter inzicht in de proceskosten en in de relatie met de verlaagde WOZ-waarde en de OZB-aanslag.
Verder wil de Staatssecretaris de proceskostenvergoedingen fors verlagen, om de vergoeding “meer in verhouding te brengen met het werk dat de bedrijven verrichten”. Met deze maatregel wil hij bereiken dat het verdienmodel van de bedrijven een stuk minder aantrekkelijk wordt. Veel gemeenten en samenwerkingsverbanden hebben goede ervaringen met het op een informele wijze in contact komen met de burger. Van Rij wil dit verder stimuleren met nadere maatregelen, zodat het makkelijker wordt om de WOZ-waarde “op informele wijze” te corrigeren. Bijvoorbeeld door direct contact op te nemen met de gemeente.

Haalbaarheid

Voor de zomer wil Van Rij de Tweede Kamer informeren over zijn plannen. Dit klinkt als goed nieuws voor alle betrokken bij de WOZ-waardebepaling. Immers, niet eerder heeft een bewindspersoon zich zo concreet uitgelaten over maatregelen op het gebied van de proceskostenvergoeding. Temeer omdat deze vergoedingen onderdeel zijn van het stelsel van rechtsbeschermende maatregelen. In Nederland is rechtsbescherming een groot goed met een Minister voor Rechtsbescherming. Dat er maatregelen komen die het beleid inperken of veranderen is bijzonder te noemen.

De Belastingdienst heeft te kampen met grote aantallen bezwaren en beroepen van de NCNP-bureaus tegen de BPM. Het is daarmee van belang voor de Staatssecretaris zelf, om op het gebied van de BPM maatregelen te treffen. Nu het invoeren van WOZ-maatregelen gekoppeld is aan die voor de BPM, maakt dit volgens Involon de kans groter dat er nu daadwerkelijk maatregelen worden getroffen om de rol van de NCNP-bedrijven in te perken.

Huib is als adviseur vooral in-house actief bij onze opdrachtgevers. Vanuit zijn gemeentelijke ervaring en als adviseur & interim-manager op het gebied van de lokale belastingen heeft hij veel verschillende opdrachten uitgevoerd. Voorbeelden zijn beleidsadviezen, procesanalyses, organisatieadviezen, AVG-adviezen, begeleiden van afdelingen belastingen voor ISO- certificering en BAG-projecten.
Vakinhoudelijk liggen zijn expertises op het gebied van beleidsvraagstukken en het materiële belastingrecht. Ook adviseert hij bij de toetreding van gemeenten tot een overkoepelende belastingorganisatie of na een gemeentelijke herindeling.

Gerelateerde artikelen

Belastingen
Oproep tot invoering van een kosteloze betalingsherinnering

InleidingAl eerder zijn in de Tweede Kamer moties aangenomen waarin de regering wordt verzocht om overheidsinstanties op te roepen om een kosteloze betalingsherinnering te sturen naar de burger als een belastingaanslag dan wel...

Basisregistraties
Belastingen
Involon Update

Mis nooit meer een belangrijke startdatum voor een opleiding of een waardevol gratis webinar! Met onze gloednieuwe Involon Update blijf je altijd up-to-date over Basisregistraties, Belastingen en Financiën. Als trouwe ontvanger van onze...

Belastingen
Website Involon

In de uitvoering van ons werk stellen we de klant centraal en willen we voorop lopen in de kwaliteit waarmee we ons werk uitvoeren. Mede hierdoor hebben we het afgelopen jaar een stevige...

Basisregistraties
Belastingen
Involon Opleidingskalender

Of je nu een diploma-opleiding zoekt, een basiscursus nodig hebt, jezelf wilt bijscholen tijdens workshops, of jezelf wilt ontwikkelen tijdens studiedagen – bij Involon vind je de perfecte opleiding op het gebied van...