Follow us:

Belastingen

Opnieuw onduidelijkheid over invoering Wkb

De Eerste kamer houdt twijfels over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Recent is de invoering van de Wkb voor verbouw al uitgesteld naar 1 juli 2024. Nu staat de volledige invoering weer onder druk.

De Eerste kamer twijfelt over invoering per 1 januari 2024. Er wordt gevreesd dat invoering een enorme juridische toestand oplevert. Ook zijn er vragen bij de situatie dat bijvoorbeeld een nieuwe woning niet 100% voldoet aan de wet, maar wel gereed is gemeld. De gemeente zou dan een gedoogverklaring moeten afgeven. Een en ander wordt opgenomen in het zogenoemde handhavingskader waar de minister nog mee komt. Waarschijnlijk wordt hierover doorgepraat op 24 oktober 2023. En dat terwijl de begrotingen zijn vastgesteld en de legesverordeningen in de bestuurlijke pijplijn zitten voor vaststelling in de gemeenteraden.

De onzekerheden zijn inmiddels zo groot dat gemeenten bij ieder voorstel dat wordt gedaan met betrekking tot de leges, de disclaimer opnemen dat het voorstel naar de stand van een bepaalde datum is geschreven en dat door te late Haagse besluitvorming de situatie bij vaststelling alweer gewijzigd kan zijn. Iedere wijziging heeft ook gevolgen voor de berekening van de kostendekking. We moeten er maar vanuit gaan dat rechters in 2024 eventuele bezwaren tegen de kostendekking in alle redelijkheid beoordelen in het licht van de huidige onzekere omstandigheden.

Wil je alles weten over de leges? Schrijf je dan in voor de 2-daagse workshop Leges die start op 30 oktober 2023. Meer info vind je hier.

Nico is verantwoordelijk voor Advies en het Kenniscentrum. Zijn kennis en ervaring heeft hij opgedaan door advies en interim opdrachten bij lokale overheden op het gebied van heffing en invordering van lokale belastingen. Opdrachten zoals het leidinggeven aan professionals, procesanalyses, organisatieadviezen en het implementeren van verbeteringen.

Vakinhoudelijk liggen zijn expertises op het gebied van financieel-juridische vraagstukken, waaronder het harmoniseren van belastingen en kostendekkende heffingen. Ook treedt hij op als docent en coach.

Gerelateerde artikelen

Belastingen
Gratis vragenuurtje Invordering

Op donderdag 4 juli om 10:00 uur organiseert Involon via Teams weer een gratis vragenuurtje. Onderwerp is dit keer Invordering en dit wordt verzorgd door Geert-Jan Dümmer. Geert-Jan is adviseur en docent op het...

Belastingen
Oproep tot invoering van een kosteloze betalingsherinnering

Inleiding Al eerder zijn in de Tweede Kamer moties aangenomen waarin de regering wordt verzocht om overheidsinstanties op te roepen om een kosteloze betalingsherinnering te sturen naar de burger als een belastingaanslag dan...

Belastingen
Involon Update

Mis nooit meer een belangrijke startdatum voor een opleiding of een waardevol gratis webinar! Met onze gloednieuwe Involon Update blijf je altijd up-to-date over Basisregistraties, Belastingen en Financiën. Als trouwe ontvanger van onze...

Belastingen
Website Involon

In de uitvoering van ons werk stellen we de klant centraal en willen we voorop lopen in de kwaliteit waarmee we ons werk uitvoeren. Mede hierdoor hebben we het afgelopen jaar een stevige...