Follow us:

Belastingen

Oplossing voor ongewenste afwijzing kwijtschelding door verhoogde huurtoeslag bekend

Eerder dit jaar riep de VNG op verzoek van de rijksoverheid op om bepaalde kwijtscheldingsverzoeken tijdelijk aan te houden. Het ging om kwijtscheldingsverzoeken die afgewezen zouden worden op een betalingscapaciteit van € 455,- of minder. Deze oproep is gedaan omdat per 1 januari 2024 de huurtoeslag extra is verhoogd met als doel om de koopkracht te verhogen. Dit resulteerde echter voor een groep mensen in een koopkracht verlaging omdat ze hierdoor geen kwijtschelding meer kregen van bijvoorbeeld hun gemeentelijke- of waterschapsbelastingen.

De Staatsecretaris van Financiën is nu met een oplossing gekomen. De oplossing houdt een verlaging van de normhuur in die wij op basis van artikel 15 lid 1 onderdeel b toepassen. De normhuur wordt bij de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken (en bij bepaalde verzoeken om uitstel van betaling) verlaagd met € 37,72. Deze verlaging wordt geregeld door een aanpassing in de Leidraad Invordering 2008. In artikel 26.2.10 wordt de volgende tekst toegevoegd:

“Bij het vaststellen van de netto-woonlasten, als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdeel b, van de regeling, vermindert de ontvanger het bedrag, genoemd in artikel 17, tweede lid, van de Wet op de huurtoeslag, met € 37,72.”.

Uiteraard hebben wij de nieuwe bedragen voor de normhuur verwerkt op het Involon normenoverzicht kwijtschelding. Deze is hier te downloaden. 

Omdat het een bepaling is die is opgenomen in de leidraad geldt deze niet automatisch voor de lokale overheden. Het verdient echter de aanbeveling om deze oplossing wel toe te passen. Om dat op een juiste wijze te doen zullen gemeente, waterschappen en samenwerkingsverbanden hun eigen leidraad invordering moeten aanpassen conform de wijzigingen van de Leidraad Invordering 2008.

De publicatie van de wijziging van de Leidraad Invordering 2008 vind je hier.

Gerelateerde opleidingen

Geen gerelateerde opleidingen om weer te geven

Geert-Jan is sinds de oprichting van Involon één van de pijlers van ons Kennis- en Opleidingscentrum. Als docent draagt hij zijn uitgebreide kennis en ervaring van onder meer de (dwang)vordering, kwijtschelding en insolventie over. Niet alleen m.b.t. fiscale geldsommen, maar ook over andere bestuursrechtelijke vorderingen. Persoonlijk, deskundig en scherp. Daarnaast geeft hij adviezen, onder meer op het gebied van vast te stellen beleidsregels, de beleidskeuzes voor de kwijtschelding, het toepassen van de invorderingsrente, het schrijven van een incassovisie, procesinrichting en het uitvoeren van een invorderingsscan.
Vakinhoudelijk liggen zijn expertises op het gebied van het formele invorderingsrecht, het insolventierecht en de uitvoeringsregels van de kwijtschelding.

Gerelateerde artikelen

Belastingen
Gratis vragenuurtje Invordering

Op donderdag 4 juli om 10:00 uur organiseert Involon via Teams weer een gratis vragenuurtje. Onderwerp is dit keer Invordering en dit wordt verzorgd door Geert-Jan Dümmer. Geert-Jan is adviseur en docent op het...

Belastingen
Oproep tot invoering van een kosteloze betalingsherinnering

Inleiding Al eerder zijn in de Tweede Kamer moties aangenomen waarin de regering wordt verzocht om overheidsinstanties op te roepen om een kosteloze betalingsherinnering te sturen naar de burger als een belastingaanslag dan...

Belastingen
Involon Update

Mis nooit meer een belangrijke startdatum voor een opleiding of een waardevol gratis webinar! Met onze gloednieuwe Involon Update blijf je altijd up-to-date over Basisregistraties, Belastingen en Financiën. Als trouwe ontvanger van onze...

Belastingen
Website Involon

In de uitvoering van ons werk stellen we de klant centraal en willen we voorop lopen in de kwaliteit waarmee we ons werk uitvoeren. Mede hierdoor hebben we het afgelopen jaar een stevige...