Follow us:

Basisregistraties

Oplossing ncnp bezwaren 2024

Bij de meeste uitvoeringsorganisaties zijn de WOZ-bezwaren van de NCNP-bureau binnengestroomd. De massale reclamecampagnes lijken hun vruchten af te werpen. Staatssecretaris van Rij heeft in deze periode aangekondigd met maatregelen te komen:

De proceskostenvergoeding wordt uitgekeerd aan de belanghebbende, de proceskostenvergoeding wordt verlaagd, er moet een mogelijkheid komen om informeel bezwaar aan te tekenen. Er wordt nog onderzocht of nadere maatregelen nodig zijn.

Drie jaar geleden hebben we een voorstel gedaan om het bezwaarproces rond de WOZ-waarde aan te passen. Dat voorstel kan nu worden uitgerold. Uitgangspunt van dit voorstel is dat de WOZ-waarde, als authentiek gegeven in een basisregistratie, op dezelfde wijze wordt behandeld als andere authentieke gegevens. Dat betekent dat als je vermoedt dat deze niet klopt er een terugmelding wordt gemaakt. De gemeente onderzoekt deze terugmelding en stelt een besluit op met het resultaat van het onderzoek. Dat kan een gewijzigde WOZ-waarde zijn, maar ook een besluit dat de WOZ-waarde correct is vastgesteld. Het besluit op de terugmelding is een voor bezwaar vatbaar besluit.

Het proces van terugmelden en de bewaking op de afhandeling kan eenvoudig geregeld worden op de WOZ-waardeloket. Voer twee wijzigingen door in het WOZ-waardeloket: maak een link waarop burgers direct worden doorverwezen naar een inlogscherm voor een inzage op het (vernieuwde) taxatieverslag op mijnoverheid.nl en maak een mogelijkheid om een terugmelding te maken. In de nieuwe BAG-viewer is een eenvoudig en terugmelding te maken en een soortgelijke functie op het WOZ-waardeloket zou het informele proces mogelijk maken. Dit zorgt er niet alleen voor dat er informeel contact is met de burger, maar ook dat de kwaliteit van de objectgegevens verbeterd wordt. Het biedt mogelijkheden om de toestroom met reacties te spreiden over het jaar.

In de terugmeldfunctie van de BAG-viewer is een vragenlijst opgenomen die doorlopen moet worden. Een melding wordt alleen in behandeling genomen als er wordt aangegeven welk gegeven niet klopt met daarbij een onderbouwing. Iemand die een terugmelding maakt kan hier ook een bestand aan toevoegen. Deze systematiek kan prima worden gekopieerd voor het WOZ-waardeloket. Door op het WOZ-waardeloket een link te maken naar het taxatieverslag kan in de terugmelding gaan over alle onderliggende gegevens op het taxatieverslag. Een informeel contact start dan met een terugmelding. De melder wordt automatisch op de hoogte gehouden van de voorgang.
Door gebruik te maken van bestaande functionaliteiten zou deze werkwijze bij het versturen van de beschikkingen in 2024 al gebruikt kunnen worden. Het effect van spreiding van werkzaamheden en een vermindering van het aantal formele bezwaarschriften zal snel volgen. Nu nog even doorpakken in Den Haag.

Jan is adviseur bij Involon. Hij heeft ruim twintig jaar ervaring op het gebied van gemeentelijke belastingen en basisregistraties. Hij is sinds de invoering van de Wet WOZ, de Wet BAG en de wet BGT werkzaam op deze beleidsterreinen. Bij gemeentes is hij o.a. verantwoordelijk geweest voor projecten op het gebied van implementatie, conversie, kwaliteitsverbetering en procesanalyses.
Vakinhoudelijk liggen zijn expertises op het gebied van de basisregistraties en de Wet WOZ.

Gerelateerde artikelen

Basisregistraties
Verstrekken van WOZ gegevens (secundaire kenmerken)

In een zaak die betrekking heeft op inzage in stukken met betrekking tot de waardebepaling van een woning is door de rechtbank een oordeel gegeven over de “diepgang” van de informatieverstrekking. Eiser in...

Basisregistraties
300.000 extra WOZ bezwaren?

Zoals bekend wordt de WOZ-waarde onder meer gebruikt ter bepaling van de maximaal redelijke huurprijs voor sociale huurwoningen. Op 25 april 2024 is het wetsvoorstel Wet betaalbare huur door de Tweede Kamer aangenomen....

Basisregistraties
WOZ- waarde en het woningwaarderingstelsel

Recent zijn artikelen verschenen in de media over de relatie tussen de WOZ- waarden en het Woningwaarderingstelsel. Dat gebeurt dan in termen als Stijgende WOZ-waarde treft sociale huurder hard: ‘Mogelijk honderden euro’s besparen...

Basisregistraties
Involon is voorbereid op het grootkohier!

Belastingorganisaties hebben een indrukwekkende prestatie neergezet in 2023. Ondanks een grote toename van het aantal klantreacties in 2023, met name bezwaarschriften en telefonische informatieverzoeken, zijn ook de voorbereidingen voor het grootkohier 2024 gewoon...