Follow us:

Belastingen

Nieuwe tarieven Kostenwet 2024

Verhoging van onder meer de kosten van aanmaning en dwangbevel. De Staatssecretaris van Financiën heeft de Bijstellingsregeling directe belastingen 2024 in de Staatscourant gepubliceerd.

De Bijstellingsregeling geeft uitvoering aan de indexeringsvoorschriften die zijn opgenomen in onder meer de Kostenwet invordering rijksbelastingen. Voor het betekenen van het dwangbevel is met ingang van 1 januari 2024 een bedrag van minimaal € 49 verschuldigd. Het maximum voor de betekening van een dwangbevel is verhoogd naar € 14.597. Voor het in beslag nemen van goederen en het opmaken van een proces verbaal is in 2024 een bedrag van € 69 verschuldigd. Voor de verkoop en het deswege opmaken van het proces verbaal is het in rekening te brengen bedrag verhoogd naar € 88.

Een volledig overzicht van alle wettelijke vervolgingskosten vindt u hier.

Gerelateerde opleidingen

Geen gerelateerde opleidingen om weer te geven

Geert-Jan is sinds de oprichting van Involon één van de pijlers van ons Kennis- en Opleidingscentrum. Als docent draagt hij zijn uitgebreide kennis en ervaring van onder meer de (dwang)vordering, kwijtschelding en insolventie over. Niet alleen m.b.t. fiscale geldsommen, maar ook over andere bestuursrechtelijke vorderingen. Persoonlijk, deskundig en scherp. Daarnaast geeft hij adviezen, onder meer op het gebied van vast te stellen beleidsregels, de beleidskeuzes voor de kwijtschelding, het toepassen van de invorderingsrente, het schrijven van een incassovisie, procesinrichting en het uitvoeren van een invorderingsscan.
Vakinhoudelijk liggen zijn expertises op het gebied van het formele invorderingsrecht, het insolventierecht en de uitvoeringsregels van de kwijtschelding.

Gerelateerde artikelen

Belastingen
Gratis vragenuurtje Invordering

Op donderdag 4 juli om 10:00 uur organiseert Involon via Teams weer een gratis vragenuurtje. Onderwerp is dit keer Invordering en dit wordt verzorgd door Geert-Jan Dümmer. Geert-Jan is adviseur en docent op het...

Belastingen
Oproep tot invoering van een kosteloze betalingsherinnering

Inleiding Al eerder zijn in de Tweede Kamer moties aangenomen waarin de regering wordt verzocht om overheidsinstanties op te roepen om een kosteloze betalingsherinnering te sturen naar de burger als een belastingaanslag dan...

Belastingen
Involon Update

Mis nooit meer een belangrijke startdatum voor een opleiding of een waardevol gratis webinar! Met onze gloednieuwe Involon Update blijf je altijd up-to-date over Basisregistraties, Belastingen en Financiën. Als trouwe ontvanger van onze...

Belastingen
Website Involon

In de uitvoering van ons werk stellen we de klant centraal en willen we voorop lopen in de kwaliteit waarmee we ons werk uitvoeren. Mede hierdoor hebben we het afgelopen jaar een stevige...