Follow us:

Belastingen

Nieuw: het vragenuur van Involon

Wij geloven niet dat kennis macht is. Door kennis te delen worden we allemaal beter. Kennis delen, dat is wat Involon al meer dan 35 jaar doet. Door detachering en advies, door opleidingen en webinars. En vanaf nu ook door het organiseren van een maandelijks vragenuur

Wij zijn kennisdragers op ons vakgebied. Maar hebben de wijsheid niet in pacht. Samen komen we verder. En kunnen we meer betekenen. Het geheel is meer dan de som der delen. Voor onszelf en voor inwoners en bedrijven. Als we de kennis van eenieder met elkaar verbinden, ontstaat een geweldig potentieel. Dat is wat we willen bereiken.
Daarom organiseren we vanaf heden een vragenuur. Wij stellen dit uur via Teams beschikbaar voor iedereen die wil bijdragen. Of wijzer wil worden van de ervaringen van anderen.
Het vragenuur is digitaal. In een vaste frequentie van eens per maand. Daarbij besteden we om en om aandacht aan enerzijds de WOZ & lokale belastingen en anderzijds de invordering & kwijtschelding. Per keer wordt een specifiek thema behandeld dat wordt aangekondigd in onze Upd@te. Gedurende de bijeenkomsten kun je vragen stellen en praktijkvoorbeelden delen. De bijeenkomst wordt geleid door één van de docenten van Involon.

Deelname is gratis. Je meldt je eenmaal aan via info@involon.nl. Daarna word je automatisch uitgenodigd voor de volgende sessie op jouw vakgebied. Het vragenuur heeft het karakter van vrije inloop. Dat betekent dat je na aanmelding wordt uitgenodigd, maar zelf bepaalt of je geheel of gedeeltelijk deelneemt. Afmelden hoeft niet.

Schrijf je nu in voor het vragenuur van Involon via info@involon.nl door opgave van je naam, functie en organisatienaam en geef door aan welk vragenuur (invordering & kwijtschelding en/of WOZ & belastingen) je wilt deelnemen.

Geert-Jan is sinds de oprichting van Involon één van de pijlers van ons Kennis- en Opleidingscentrum. Als docent draagt hij zijn uitgebreide kennis en ervaring van onder meer de (dwang)vordering, kwijtschelding en insolventie over. Niet alleen m.b.t. fiscale geldsommen, maar ook over andere bestuursrechtelijke vorderingen. Persoonlijk, deskundig en scherp. Daarnaast geeft hij adviezen, onder meer op het gebied van vast te stellen beleidsregels, de beleidskeuzes voor de kwijtschelding, het toepassen van de invorderingsrente, het schrijven van een incassovisie, procesinrichting en het uitvoeren van een invorderingsscan.
Vakinhoudelijk liggen zijn expertises op het gebied van het formele invorderingsrecht, het insolventierecht en de uitvoeringsregels van de kwijtschelding.

Gerelateerde artikelen

Belastingen
Gratis vragenuurtje Invordering

Op donderdag 4 juli om 10:00 uur organiseert Involon via Teams weer een gratis vragenuurtje. Onderwerp is dit keer Invordering en dit wordt verzorgd door Geert-Jan Dümmer. Geert-Jan is adviseur en docent op het...

Belastingen
Oproep tot invoering van een kosteloze betalingsherinnering

Inleiding Al eerder zijn in de Tweede Kamer moties aangenomen waarin de regering wordt verzocht om overheidsinstanties op te roepen om een kosteloze betalingsherinnering te sturen naar de burger als een belastingaanslag dan...

Belastingen
Involon Update

Mis nooit meer een belangrijke startdatum voor een opleiding of een waardevol gratis webinar! Met onze gloednieuwe Involon Update blijf je altijd up-to-date over Basisregistraties, Belastingen en Financiën. Als trouwe ontvanger van onze...

Belastingen
Website Involon

In de uitvoering van ons werk stellen we de klant centraal en willen we voorop lopen in de kwaliteit waarmee we ons werk uitvoeren. Mede hierdoor hebben we het afgelopen jaar een stevige...