Follow us:

Belastingen

Kwijtscheldingsnorm PGL’ers met terugwerkende kracht gewijzigd

De Staatssecretaris van Financiën heeft de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 gewijzigd.

De bedragen die bij het bepalen van de betalingscapaciteit van de belastingschuldige als kosten van bestaan (de kwijtscheldingsnorm) in aanmerking worden genomen als de belastingschuldige of zijn echtgenoot de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt zijn met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024 gewijzigd.

Uit artikel 16, derde lid, onderdeel b, Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 volgt dat de bij het bepalen van de betalingscapaciteit van de belastingschuldige in aanmerking te nemen kosten van bestaan worden verhoogd met € 5,00 als de belastingschuldige of zijn echtgenoot de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Artikel 16, derde lid, onderdeel a, Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 schrijft voor dat als zowel de belastingschuldige als de echtgenoot de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, de in aanmerking te nemen kosten van bestaan worden verhoogd met € 10,00.
De genoemde bedragen zijn abusievelijk niet per 1 januari 2024 geactualiseerd.

Daarmee zijn de bedragen waarmee de kosten van bestaan worden verhoogd niet meer in lijn met het maximale bedrag aan IOAOW dat in 2024 maandelijks per persoon wordt uitgekeerd, terwijl bij de wijziging van artikel 16 Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van 1 januari 2023 is afgekondigd dat de kosten van bestaan voortaan zullen worden verhoogd met een bedrag gelijk aan de maximale IOAOW die maandelijks per persoon wordt uitgekeerd.

De IOAOW bedraagt per 1 januari 2024 € 5,50. In navolging hierop is het in artikel 16, derde lid, onderdeel b, Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 opgenomen bedrag geactualiseerd naar € 5,50. Als zowel de belastingschuldige als zijn echtgenoot de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt wordt dit bedrag verdubbeld. Daarom wordt het in artikel 16, derde lid, onderdeel a, Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 opgenomen bedrag geactualiseerd naar € 11,00.

Wij hebben voor jou de wijzingen verwerkt in het Involon-normenoverzicht kwijtschelding 1 januari 2024 (versie 22-03-2024): klik hier

Staatscourant 2024, 8279. Besluit Nr. 2024-00000192808. 

Geert-Jan is sinds de oprichting van Involon één van de pijlers van ons Kennis- en Opleidingscentrum. Als docent draagt hij zijn uitgebreide kennis en ervaring van onder meer de (dwang)vordering, kwijtschelding en insolventie over. Niet alleen m.b.t. fiscale geldsommen, maar ook over andere bestuursrechtelijke vorderingen. Persoonlijk, deskundig en scherp. Daarnaast geeft hij adviezen, onder meer op het gebied van vast te stellen beleidsregels, de beleidskeuzes voor de kwijtschelding, het toepassen van de invorderingsrente, het schrijven van een incassovisie, procesinrichting en het uitvoeren van een invorderingsscan.
Vakinhoudelijk liggen zijn expertises op het gebied van het formele invorderingsrecht, het insolventierecht en de uitvoeringsregels van de kwijtschelding.

Gerelateerde artikelen

Belastingen
Gratis vragenuurtje Invordering

Op donderdag 4 juli om 10:00 uur organiseert Involon via Teams weer een gratis vragenuurtje. Onderwerp is dit keer Invordering en dit wordt verzorgd door Geert-Jan Dümmer. Geert-Jan is adviseur en docent op het...

Belastingen
Oproep tot invoering van een kosteloze betalingsherinnering

Inleiding Al eerder zijn in de Tweede Kamer moties aangenomen waarin de regering wordt verzocht om overheidsinstanties op te roepen om een kosteloze betalingsherinnering te sturen naar de burger als een belastingaanslag dan...

Belastingen
Involon Update

Mis nooit meer een belangrijke startdatum voor een opleiding of een waardevol gratis webinar! Met onze gloednieuwe Involon Update blijf je altijd up-to-date over Basisregistraties, Belastingen en Financiën. Als trouwe ontvanger van onze...

Belastingen
Website Involon

In de uitvoering van ons werk stellen we de klant centraal en willen we voorop lopen in de kwaliteit waarmee we ons werk uitvoeren. Mede hierdoor hebben we het afgelopen jaar een stevige...