Follow us:

Financiën

Invorderen BBOOR

Steeds meer gemeenten hebben een besluit Bestuurlijke Boete Overlast in de Openbare Ruimte (BBOOR). Zoals de naam van het besluit al doet vermoeden worden er op basis van de BBOOR bestuurlijke boetes opgelegd. Als deze bestuurlijke boete niet (tijdig) wordt betaald moet er worden ingevorderd. De invordering van deze bestuurlijke boete gaat echter op andere wijze dan de invordering van andere bestuurlijke boetes die bijvoorbeeld op basis van de APV of andere bijzondere wetten worden opgelegd. Dat verschil ontstaat direct bij het verzenden van de aanmaning al. Het volgen van de verkeerde invorderingsprocedure kan grote gevolgen hebben.

De BBOOR bestuurlijke boetes moeten namelijk ingevorderd worden op grond van de invorderingswet 1990. Daarmee volgen we dezelfde procedure als bij belastingen. Dat is echt een andere procedure dan die vanuit de Awb geldt voor de ‘normale’ bestuurlijke boetes. Hoewel het proces van aanmaning en dwangbevel lijkt op het proces uit de Awb zijn er toch een aantal belangrijke verschillen. Denk bijvoorbeeld aan de kosten die in rekening gebracht mogen worden voor de aanmaning. Voor de BBOOR hanteren we de tarieven uit de Kostenwet invordering Rijksbelastingen, terwijl in de Awb ook tarieven staan vermeld die net weer even anders zijn.

Een ander belangrijk verschil is dat we voor de invordering bij de BBOOR een aantal bijzondere bevoegdheden hebben. Zo mag bijvoorbeeld een dwangbevel via de post worden betekent in plaats van dat het dwangbevel door een gerechtsdeurwaarder betekent moet worden.

Als invorderaar van een gemeente kunt u naast bestuurlijke boetes ook allerlei andere zaken op uw bureau krijgen dat u moet invorderen. Bijvoorbeeld: huren, subsidies, leges en dwangsommen. Voor al deze verschillende vorderingen geldt weer net even andere invorderingsprocedures. Al deze verschillen en aandachtspunten bespreken we tijdens de studiedag invordering privaat- en bestuursrechtelijke vorderingen.

Berend heeft zich gespecialiseerd op de publieke en private invordering en de kwijtschelding. Berend beheerst niet alleen de uitvoering van deze processen maar heeft een natuurlijke aanleg voor het signaleren van efficiencyverbeteringen in het proces. Daarbij maakt hij gebruik van zijn ervaringen bij diverse gemeenten en waterschappen. Berend is mededocent van de diplomaopleiding INVORM-i.

Gerelateerde artikelen

Financiën
Het Hoofdlijnenakkoord duwt gemeenten dieper het ravijn(jaar) in

Gisteren is het hoofdlijnenakkoord gepresenteerd. Onze eerste indruk is dat dit een grote impact kan gaan hebben op lokale overheden. Hoewel er nog veel onduidelijk is over de invulling van het hoofdlijnenakkoord zijn...

Financiën
Ravijnjaar 2026 afgewend of verplaatst naar 2025?

Het demissionaire kabinet heeft in de voorjaarsnota een aantal maatregelen aangekondigd die direct verband houden met de gemeentelijke financiën. De opschalingskorting wordt definitief afgeschaft. Dat blijkt uit de voorjaarsnota die het demissionair kabinet...

Financiën
Gemeentelijke heffingen stijgen naar 13,3 miljard euro

De gemeentelijke heffingen stijgen in 2024 naar 13,3 miljard. Dat is een stijging van 8,5% ten opzichte van de 12,2 miljard in 2022. Sinds 2007 zijn de heffingen niet zo hard gestegen. Dit...

Financiën
Notitie overhead is geactualiseerd

De commissie BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) heeft de Notitie Overhead geactualiseerd. De laatste notitie Overhead dateerde uit 2016 en was opgesteld kort na de vernieuwing van het BVV.

...