Follow us:

Basisregistraties

Involon is voorbereid op het grootkohier!

Belastingorganisaties hebben een indrukwekkende prestatie neergezet in 2023. Ondanks een grote toename van het aantal klantreacties in 2023, met name bezwaarschriften en telefonische informatieverzoeken, zijn ook de voorbereidingen voor het grootkohier 2024 gewoon doorgegaan. Onze medewerkers hebben hieraan een mooie bijdrage mogen leveren.

Zoals belastingorganisaties zich voorbereiden op het grootkohier, zo bereidt Involon zich ook daarop voor. Wij willen immers ook de komende periode onze klanten kunnen blijven ondersteunen. Wij zijn gestart met het intensiveren van de basisopleiding lokale belasting. Ieder kwartaal start een nieuwe groep medewerkers met acht modules die zijn opgebouwd vanuit het belastingproces. Daarna volgen de diverse verdiepingsmodules.

Voor de WOZ volgen onze medewerkers niet alleen de verdiepingsmodule WOZ-bezwaarschriften, maar aanvullend ook de driedaagse opleiding Kadastrale mutaties en de driedaagse opleiding Taxatiemethodieken. De kwijtschelding wordt onderwezen in een vijfdaagse verdiepingsmodule Kwijtschelding, gevolgd door actuele casuïstiek waardoor de theorie naadloos aansluit bij de praktijk. Dit jaar zijn we eveneens gestart met een verdiepingsmodule Frontoffice, waarin uitleg kunnen geven over het belastingproces centraal staat.

Deze medewerkers volgen daarnaast diverse telefoontrainingen. In de verdiepingsmodule Frontoffice komen ook de meest voorkomende belastingwerkzaamheden aan de orde zoals inboeken, betalingsregelingen afsluiten en ontgrieven. Op deze manier kan optimaal gebruik worden gemaakt van onze inzet.

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende kennismaking!

Gerelateerde opleidingen

Geen gerelateerde opleidingen om weer te geven

David is commercieel directeur bij Involon. Hij is uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van basisregistratie, belastingen en financiën. U kunt bij hem terecht voor al onze diensten, ongeacht of het gaat over advisering, detachering, opleidingen of een combinatie daarvan.
David heeft hart voor de publieke zaak en heeft jarenlang gewerkt in uw en ons vakgebied. Hij kan als geen ander uw vraag aanscherpen, zodat wij u de meest passende aanbieding kunnen doen.

Gerelateerde artikelen

Basisregistraties
ENSIA BAG aangepast in goede richting

Begin dit jaar heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een toelichting gegeven op de wijzigingen van de zelfevaluatie BAG. De ENSIA van 2024 is flink op de schop gegaan. Dit geldt...

Basisregistraties
Bewijslast met betrekking tot de restwaarde ligt bij belanghebbende

Belanghebbende betwist de restwaarde die is gehanteerd bij de waardering van een woonzorgcentrum. Hiertoe voert belanghebbende een onderzoeksrapport aan van Phydias, een adviesbureau voor zorginstellingen en recreatie- ondernemingen op het gebied van de...

Basisregistraties
Verstrekken van WOZ gegevens (secundaire kenmerken)

In een zaak die betrekking heeft op inzage in stukken met betrekking tot de waardebepaling van een woning is door de rechtbank een oordeel gegeven over de “diepgang” van de informatieverstrekking. Eiser in...

Basisregistraties
300.000 extra WOZ bezwaren?

Zoals bekend wordt de WOZ-waarde onder meer gebruikt ter bepaling van de maximaal redelijke huurprijs voor sociale huurwoningen. Op 25 april 2024 is het wetsvoorstel Wet betaalbare huur door de Tweede Kamer aangenomen....