Follow us:

Basisregistraties

ENSIA BAG aangepast in goede richting

Begin dit jaar heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een toelichting gegeven op de wijzigingen van de zelfevaluatie BAG. De ENSIA van 2024 is flink op de schop gegaan. Dit geldt niet alleen voor de vragen, maar ook voor de puntentelling. Door vragen te specificeren en de puntentelling hierop aan te passen zorgt de zelfevaluatie voor een beter inzicht in de eigen administratie. De nieuwe ENSIA is nu beschikbaar om in te vullen.

In het verleden werden sommige vragen algemeen gesteld, zoals “worden alle BAG-objecten en attributen geregistreerd volgens de kwaliteitseisen die gesteld zijn in de catalogus BAG 2018”. Er was dan alleen een optie ja of nee. Bij dit soort vragen werd dus of alle punten gescoord of geen punten gescoord. Vanaf dit jaar is deze vraag gespecificeerd naar de verschillende objecten en attributen. Hierdoor worden er ook punten toegekend als een gedeelte voldoet aan de kwaliteitseisen van de catalogus. Des te meer attributen wel conform de catalogus zijn geregistreerd, des te hoger de score.

Een belangrijke verandering in de ENSIA is de aansluiting met de Basisregistratie Personen, de Basisregistratie Grootschalige Topografie en de Basisregistratie WOZ. Per aansluiting zijn definities gegeven waarvoor punten worden gegeven. Hierdoor wordt er meer samenhang in beheer afgedwongen. De BAG-beheerder wordt hiermee wel afgerekend hoe goed de samenwerking is met de beheerders van de andere basisregistraties. Dit zal voor menig BAG-beheerder als oneerlijk worden gevoeld. Als de WOZ of BGT-afdeling zijn werk niet goed doet, krijgt de BAG-beheerder een lagere  score bij zijn ENSIA.

Het is mijn inziens juist een stap in de goede richting.  De BAG is geen zelfstandige registratie en het college is verantwoordelijk voor veel onderdelen in het stelsel van basisregistraties. Het zou nog beter zijn als er een apart onderdeel komt binnen de ENSIA waarin de samenhang van het hele stelsel van basisregistraties wordt geëvalueerd. Er kan dan één vragenset komen voor bijvoorbeeld de werking van de BAG-WOZ-koppeling in plaats van dat er vragen worden gesteld bij de ENSIA BAG en de voortgangsrapportage Waarderingskamer. Dit maakt het inzicht beter, maar zorgt ook voor minder werk bij het invullen van de rapportages.

Tot 2023 was het mogelijk om in totaal 140 punten te halen in de ENSIA. Vanaf 2024 is 140 punten het minimale aantal punten dat nodig is om een positieve score te bepalen. In totaal zijn er nu 185 punten. Het is 1 juli geweest en het is verstandig om de vragenlijst in te vullen. Het wordt dan snel inzichtelijk hoe de gemeente er voor staat en wat er nog hersteld moet worden in de komende maanden. 

Meer weten over alle ins en outs van de BAG? Klik hier voor meer info over deze opleiding die weer start op 30 september 2024.

Jan is adviseur bij Involon. Hij heeft ruim twintig jaar ervaring op het gebied van gemeentelijke belastingen en basisregistraties. Hij is sinds de invoering van de Wet WOZ, de Wet BAG en de wet BGT werkzaam op deze beleidsterreinen. Bij gemeentes is hij o.a. verantwoordelijk geweest voor projecten op het gebied van implementatie, conversie, kwaliteitsverbetering en procesanalyses.
Vakinhoudelijk liggen zijn expertises op het gebied van de basisregistraties en de Wet WOZ.

Gerelateerde artikelen

Basisregistraties
Bewijslast met betrekking tot de restwaarde ligt bij belanghebbende

Belanghebbende betwist de restwaarde die is gehanteerd bij de waardering van een woonzorgcentrum. Hiertoe voert belanghebbende een onderzoeksrapport aan van Phydias, een adviesbureau voor zorginstellingen en recreatie- ondernemingen op het gebied van de...

Basisregistraties
Verstrekken van WOZ gegevens (secundaire kenmerken)

In een zaak die betrekking heeft op inzage in stukken met betrekking tot de waardebepaling van een woning is door de rechtbank een oordeel gegeven over de “diepgang” van de informatieverstrekking. Eiser in...

Basisregistraties
300.000 extra WOZ bezwaren?

Zoals bekend wordt de WOZ-waarde onder meer gebruikt ter bepaling van de maximaal redelijke huurprijs voor sociale huurwoningen. Op 25 april 2024 is het wetsvoorstel Wet betaalbare huur door de Tweede Kamer aangenomen....

Basisregistraties
WOZ- waarde en het woningwaarderingstelsel

Recent zijn artikelen verschenen in de media over de relatie tussen de WOZ- waarden en het Woningwaarderingstelsel. Dat gebeurt dan in termen als Stijgende WOZ-waarde treft sociale huurder hard: ‘Mogelijk honderden euro’s besparen...