Follow us:

Belastingen

De blauwe zone gaat uit het straatbeeld verdwijnen

Vanaf 2024 kunnen gemeenten een progressief tarief instellen via het NPR. Een parkeertarief wat verandert naar gelang de parkeerduur klinkt interessant voor veel gemeenten als vervanger van zones waar een gemaximeerde parkeertijd is toegestaan.

Het doel van het instellen van een blauwe zone is het faciliteren van kort parkeren bij bijvoorbeeld winkels, voorzieningen of horeca. Het gaat hierbij om gebieden met een beperkte omvang waar de doorstroom van belang is.
Parkeren met een parkeerschijf is alleen mogelijk op plaatsen die gemarkeerd zijn met een blauwe streep. Binnen een blauwe zone is parkeren alleen mogelijk voor een beperkte tijdsduur. Handhaven is echter heel arbeidsintensief omdat handmatig gecontroleerd moet per voertuig of de blauwe kaart wel is neergelegd en of de parkeerduur niet is verstreken. Daarom kozen veel gemeenten voor de combinatie van een gefiscaliseerde parkeerplaats in combinatie met een maximale parkeerduur. Echter, de Hoge Raad heeft in veel van die gevallen met zijn uitspraak van 11 maart 2022 zand in de motor gestrooid.

De Hoge Raad vernietigt in deze uitspraak (ECLI:NL:HR:2022:346) een naheffingsaanslag omdat er geen naheffingsaanslag mogelijk is na het verstrijken van de maximale parkeerduur. Na verstrijken van de maximale parkeerduur is het maximum parkeertarief voldaan en is er formeel gezien geen parkeerbelasting verschuldigd. Daarna geldt er dus een parkeerverbod. Een naheffing is slechts mogelijk voor belasting die op aangifte behoort te worden voldaan, maar niet is betaald. Omdat na verstrijken van de maximale parkeerduur er geen verplichting meer bestaat om op aangifte belasting te voldoen, kan in dit geval niet worden nageheven. Een Mulder-boete zou nog wel kunnen worden opgelegd, maar de opbrengsten daarvan gaan niet naar de gemeenten.

Progressief parkeertarief

Gemeenten moeten dus opzoek naar alternatieven en het progressieve parkeertarief maakt daarin een opmars. Het progressief parkeertarief waarbij parkeren duurder wordt naarmate je langer ergens staat, is een goede vervanger om lang parkeren te ontmoedigen maar parkeerders wel een korte parkeergelegenheid te bieden. De meeste gemeenten hebben hun parkeer- en parkeerbelastingverordening hier nog niet klaar voor. Wat er wel klaar voor is, is het Nationaal Parkeer Register (NPR). Deze maakt het sinds 1 januari mogelijk dat een parkeerder in een gebied met een progressief tarief met tussenpozen kan parkeren, waarbij wordt doorgeteld met het juiste tarief.
Wordt in jouw gemeente ook nagedacht over het invoeren van een progressieftarief? Houdt dan wel deze uitspraak van het gerechtshof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2023:781) in het achterhoofd.

Het eerste uur niet gratis parkeren

Het Hof stelt dat het systeem van de Gemeentewet er kennelijk van uitgaat dat kosten alleen in rekening kunnen worden gebracht als belasting kan worden nageheven en daarover ook een naheffingsaanslag wordt opgelegd. In het geval dat volgens de verordening geen parkeerbelasting verschuldigd is voor het eerste uur – doormiddel van een uurtarief van nul euro – is belanghebbende niet gehouden om € 0,00 op de voorgeschreven wijze te betalen door middel van het aanmelden van het kenteken in het NPR. Nu in dit geval geen belasting kon worden nageheven, en het naheffen van belasting ook daadwerkelijk achterwege is gelaten, kan van het opleggen van een naheffingsaanslag geen sprake zijn. En kunnen daarvan geen kosten in rekening worden gebracht.

Conclusie

Of de blauwe zone helemaal uit het straatbeeld zal verdwijnen moet nog blijken. Toch zijn bij veel gemeenten de gesprekken gaande over invoeren van een progressief parkeertarief. Denkt uw gemeente ook na over het invoeren van een progressief tarief? Kom dan ook naar de Workshop Parkeerbelastingen. Tijdens de workshop komen (bijna) alle problemen waar je tegenaan kunt lopen bij het heffen van parkeerbelasting aan de orde. Naast de wet- en regelgeving wordt vooral de toepassing daarvan behandeld, inclusief de visie van de rechter.

Jur is sinds 2016 werkzaam in de lokale belastingen en is adviseur en docent bij Involon. Hij is een gedreven adviseur met ervaring in het coördineren en aansturen van de belastingen en WOZ-afdelingen bij diverse gemeenten. Jur is werkzaam op het gebied van heffen en rechtsbescherming. Van de belastingverordening tot het voeren van procedures bij de rechtbank tot en met de Hoge Raad. Jur is onze specialist op het gebied van de parkeerbelasting. Of het nu gaat om procesverbeteringen of juridische vraagstukken, bij hem kan je terecht.
Jur is docent op het onderdelen belastingverordening, diverse gemeentelijke- en waterschapsbelastingen en rechtsbescherming.

Gerelateerde artikelen

Belastingen
Gratis vragenuurtje Invordering

Op donderdag 4 juli om 10:00 uur organiseert Involon via Teams weer een gratis vragenuurtje. Onderwerp is dit keer Invordering en dit wordt verzorgd door Geert-Jan Dümmer. Geert-Jan is adviseur en docent op het...

Belastingen
Oproep tot invoering van een kosteloze betalingsherinnering

Inleiding Al eerder zijn in de Tweede Kamer moties aangenomen waarin de regering wordt verzocht om overheidsinstanties op te roepen om een kosteloze betalingsherinnering te sturen naar de burger als een belastingaanslag dan...

Belastingen
Involon Update

Mis nooit meer een belangrijke startdatum voor een opleiding of een waardevol gratis webinar! Met onze gloednieuwe Involon Update blijf je altijd up-to-date over Basisregistraties, Belastingen en Financiën. Als trouwe ontvanger van onze...

Belastingen
Website Involon

In de uitvoering van ons werk stellen we de klant centraal en willen we voorop lopen in de kwaliteit waarmee we ons werk uitvoeren. Mede hierdoor hebben we het afgelopen jaar een stevige...