Follow us:

Belastingen

De Algemene Termijnenwet geldt niet in uren

De Algemene Termijnenwet geldt niet voor termijnen in uren, zodat op grond daarvan niet kan worden geconcludeerd dat in dit geval Koningsdag gelijkgesteld moet worden met een zondag. Belanghebbende is daarom parkeerbelasting verschuldigd nu Koningsdag (2022) een woensdag betrof

Volgens X is op zaterdag en zondag geen parkeerbelasting verschuldigd in de betreffende straat. De naheffingsaanslag parkeerbelasting is opgelegd op Koningsdag. Dit zou volgens X en zijn gemachtigde moeten worden gezien een als een zondag. Hij stelt dit op basis van de Algemene termijnenwet.

Algemene Termijnenwet

De Algemene Termijnenwet is er om de in de wet geregelde termijnen te verlengen, mochten ze eindigen op zaterdag, zondag of een ingevolge die wet daarmee gelijkgestelde feestdag (art 1 Algemene Termijnenwet). Dan wordt de termijn verlengd tot de eerste volgende dag die niet tot de hiervoor genoemde categorie hoort. Als voorbeeld, de bezwaartermijn begint op 15 april 2023 en is, zoals wettelijk bepaald, 6 weken. De termijn zou dan eindigen op zaterdag 27 mei. Omdat dit een zaterdag is wordt de termijn verlengd naar de eerstvolgende mogelijke dag. In dit geval dinsdag 30 mei omdat maandag 29 mei 2e pinksterdag is.
De rechtbank oordeelt dat artikel 1 van de Algemene Termijnen wet voldoende aanleiding biedt om het beroep ongegrond te verklaren. Het vonnis leidt dan ook niet tot een vernietiging van de naheffingsaanslag of een vergoeding van de proceskosten.

Conclusie

De rechtbank oordeelt terecht voor het instant houden van de naheffingsaanslag. Ter aanvulling op deze uitspraak kan nog worden opgemerkt dat de Algemene Termijnenwet niet de werking heeft dat een feestdag gelijk moet worden gesteld aan een zondag. Koningsdag is een erkende feestdag, maar het was wel op een woensdag. De werking van deze dag moet niet ineens anders worden geïnterpreteerd. In deze casus was geen parkeerbelasting verschuldigd op zaterdag en zondag, maar over wettelijke erkende feestdag is niets opgenomen. Dus ook al viert de koning zijn verjaardag op deze dag, het is nog steeds een woensdag waarop parkeerbelasting verschuldigd is.
Als laatste mag nog opgemerkt worden dat in de termijnenwet ook is opgenomen dat de wet niet geldt voor termijnen in uren of langer dan 90 dagen, meer dan twaalf weken, drie maanden of in jaren.

Voor de volledige uitspraak zie: ECLI:NL:RBZWB:2023:845

Jur is sinds 2016 werkzaam in de lokale belastingen en is adviseur en docent bij Involon. Hij is een gedreven adviseur met ervaring in het coördineren en aansturen van de belastingen en WOZ-afdelingen bij diverse gemeenten. Jur is werkzaam op het gebied van heffen en rechtsbescherming. Van de belastingverordening tot het voeren van procedures bij de rechtbank tot en met de Hoge Raad. Jur is onze specialist op het gebied van de parkeerbelasting. Of het nu gaat om procesverbeteringen of juridische vraagstukken, bij hem kan je terecht.
Jur is docent op het onderdelen belastingverordening, diverse gemeentelijke- en waterschapsbelastingen en rechtsbescherming.

Gerelateerde artikelen

Belastingen
Gratis vragenuurtje Invordering

Op donderdag 4 juli om 10:00 uur organiseert Involon via Teams weer een gratis vragenuurtje. Onderwerp is dit keer Invordering en dit wordt verzorgd door Geert-Jan Dümmer. Geert-Jan is adviseur en docent op het...

Belastingen
Oproep tot invoering van een kosteloze betalingsherinnering

Inleiding Al eerder zijn in de Tweede Kamer moties aangenomen waarin de regering wordt verzocht om overheidsinstanties op te roepen om een kosteloze betalingsherinnering te sturen naar de burger als een belastingaanslag dan...

Belastingen
Involon Update

Mis nooit meer een belangrijke startdatum voor een opleiding of een waardevol gratis webinar! Met onze gloednieuwe Involon Update blijf je altijd up-to-date over Basisregistraties, Belastingen en Financiën. Als trouwe ontvanger van onze...

Belastingen
Website Involon

In de uitvoering van ons werk stellen we de klant centraal en willen we voorop lopen in de kwaliteit waarmee we ons werk uitvoeren. Mede hierdoor hebben we het afgelopen jaar een stevige...