Follow us:

Artikelen

Kwijtschelding

Categorie Filter Artikel
Belastingen
Involon Update

Mis nooit meer een belangrijke startdatum voor een opleiding of een waardevol gratis webinar! Met onze gloednieuwe Involon Update blijf je altijd up-to-date over Basisregistraties, Belastingen en Financiën. Als trouwe ontvanger van onze...

Belastingen
Kwijtscheldingsnorm PGL’ers met terugwerkende kracht gewijzigd

De Staatssecretaris van Financiën heeft de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 gewijzigd. De bedragen die bij het bepalen van de betalingscapaciteit van de belastingschuldige als kosten van bestaan (de kwijtscheldingsnorm) in aanmerking worden genomen als...

Belastingen
Alweer onbedoelde effecten bij de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken

Update op het artikel van 4 maart 2024: De VNG heeft laten weten dat door een fout van het ministerie het bedrag waar rekening mee gehouden moet worden niet € 420,- maar €...

Belastingen
Oplossing voor ongewenste afwijzing kwijtschelding door verhoogde huurtoeslag bekend

Eerder dit jaar riep de VNG op verzoek van de rijksoverheid op om bepaalde kwijtscheldingsverzoeken tijdelijk aan te houden. Het ging om kwijtscheldingsverzoeken die afgewezen zouden worden op een betalingscapaciteit van € 455,-...

Belastingen
Wijzigingen kwijtscheldingsnormen 1 januari 2024

Algemeen Het bruto wettelijk minimumloon is per 1 januari 2024 verhoogd. Veel uitkeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. Het gaat om de Participatiewet (Pw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers...

Belastingen
Onbedoeld geen kwijtschelding meer. Waar blijft de oplossing?

Door een combinatie van wijzigingen in het wettelijk minimumloon en de bijstandsnorm komen mensen met een Wajong-, WIA- en WAO-uitkering niet of niet meer volledig in aanmerking voor kwijtschelding. Komt er binnenkort een...

Belastingen
Wijziging rechtsbescherming kwijtschelding

Op 6 juli 2023 heeft de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst de tweede kamer per brief laten weten dat de rechtsbescherming voor kwijtschelding en uitstel van betaling voor de belastingdienst pas 1 januari 2027...

Belastingen
Bij uitstel betaling of kwijtschelding belastingschuld naar rechter

Stand van zaken met betrekking tot verbetering en modernisering van de rechtsbescherming bij uitstel van betaling en kwijtschelding. Gefaseerde invoering In 2016 werd de Fiscale vereenvoudigingswet 2017 aangenomen. Onderdeel van die wet is...

Belastingen
Wijzigingen in de schuldsaneringsregelingen

De belangrijkste wijzigingen binnen de wettelijke- en minnelijke schuldsaneringsregeling.</strong Wettelijke schuldsaneringsregeling Op 1 juli is de vernieuwde Wsnp in werking getreden. In de Faillissementswet staat hoe mensen met schulden weer schuldenvrij kunnen worden...

Belastingen
Wijzigingen kwijtscheldingsnormen 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 is het wettelijk minimumloon verhoogd. Hierdoor wijzigen de normbedragen van de bijstandsuitkeringen en de daaraan gekoppelde kwijtscheldingnormen. Algemeen Het wettelijk minimumloon voor mensen van 21 jaar en ouder is...

Belastingen
Kwijtschelding verlenen aan ondernemers

In de landelijke media is begin dit jaar ruim aandacht besteed aan de beleidsvrijheid voor gemeenten en waterschappen voor het verhogen van de financiële vermogensnorm bij de kwijtschelding van belastingen. Eind februari verscheen...

Belastingen
Gemeenten bij kwijtschelding ten onrechte te streng voor minima?

Op woensdag 25 januari kwam de NOS me het bericht dat gemeenten voor minima strenger zijn dan nodig bij de gemeentelijke belastingen. Daarin wordt beschreven dat gemeenten sinds 2022 de mogelijkheid hebben om...

Filter artikelen

Filter op categorie

Categorie Filter Artikel