Follow us:

Artikelen

Heffingen

Categorie Filter Artikel
Belastingen
Involon Update

Mis nooit meer een belangrijke startdatum voor een opleiding of een waardevol gratis webinar! Met onze gloednieuwe Involon Update blijf je altijd up-to-date over Basisregistraties, Belastingen en Financiën. Als trouwe ontvanger van onze...

Belastingen
De blauwe zone gaat uit het straatbeeld verdwijnen

Vanaf 2024 kunnen gemeenten een progressief tarief instellen via het NPR. Een parkeertarief wat verandert naar gelang de parkeerduur klinkt interessant voor veel gemeenten als vervanger van zones waar een gemaximeerde parkeertijd is...

Belastingen
Workshop beleidsregels heffingen

Elke gemeente, waterschap en belastingsamenwerking moet ze vaststellen: aanwijzingsbesluiten en beleidsregels. Jaarlijks ondersteun ik organisaties bij het opstellen van deze besluiten. Vaak blijkt dat deze actualisatie net op tijd wordt uitgevoerd omdat bijvoorbeeld...

Belastingen
Huurders hebben niet altijd procesbelang vindt de Hoge Raad

De Hoge Raad komt terug op zijn beslissing 20 maart 2020. Door dat arrest gold dat iedereen aan wie een op naam gestelde WOZ-beschikking was bekend gemaakt, bij die beschikking een belang heeft....

Belastingen
Eerste Kamer wil uitstel Omgevingswet

De Eerste kamer heeft nog steeds geen vertrouwen in de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Dat blijkt uit de aangenomen motie van 31 oktober 2023 Leden van de Eerste...

Belastingen
Opnieuw onduidelijkheid over invoering Wkb

De Eerste kamer houdt twijfels over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Recent is de invoering van de Wkb voor verbouw al uitgesteld naar 1 juli 2024. Nu staat de volledige invoering...

Belastingen
De Algemene Termijnenwet geldt niet in uren

De Algemene Termijnenwet geldt niet voor termijnen in uren, zodat op grond daarvan niet kan worden geconcludeerd dat in dit geval Koningsdag gelijkgesteld moet worden met een zondag. Belanghebbende is daarom parkeerbelasting verschuldigd...

Belastingen
Forse verhoging forensenbelasting buitensporige last

Op 25 januari 2023 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch een bijzondere uitspraak gedaan over de verordening Forensenbelasting 2020 van de gemeente Gulpen-Wittem. De Gemeenteraad had besloten om de Forensenbelasting fors te verhogen. De uitspraak...

Belastingen
Stijgen met de zeespiegel ook de Waterschapsbelastingen?

De waterschappen krijgen betere mogelijkheden om het zogenoemde profijtbeginsel toe te passen (wie profijt heeft, betaalt). Zo kunnen zij een betere verdeling maken van de waterschapsheffingen. Dit kan leiden tot een andere verdeling...

Belastingen
Nieuwe visie op stelplicht en bewijslast

Rechtbank Oost Brabant heeft een bijzondere uitspraak gedaan. De rechtbank stelt dat aan de eisen van de informatieverstrekking door de heffingsambtenaar is voldaan door het op de website ter beschikking stellen van de...

Belastingen
Start nu met de legesverordening 2024

De Eerste kamer is akkoord met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Gelijktijdig zal de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking treden. Dit heeft grote gevolgen voor de...

Belastingen
Staatssecretaris wil NCNP bedrijven aanpakken

Op 5 maart 2023 heeft Marnix van Rij de Staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst bij RTL Nieuws aangekondigd dat hij no cure no pay bedrijven (NCNP-bedrijven) die namens burgers WOZ-beschikkingen aanvechten wil aanpakken...

Belastingen
Zet de rechter een streep door het verdienmodel van ncnp-bedrijven?

De rechtbank Midden-Nederland heeft op 6 december 2022 overwogen dat er daadwerkelijk kosten moeten zijn gemaakt, wil een partij in aanmerking komen voor een proceskostenvergoeding (ECLI:NL:RBMNE:2022:5129). Ondanks het gegronde beroep, oordeelde de rechtbank...

Belastingen
Leiden democratischer Waterschappen tot andere belastingen?

Op 15 maart zijn de waterschapsverkiezingen, tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen. De waterschappen zijn er klaar voor, maar wat is er anders dan andere jaren? Wet geborgde zetels is van kracht Het initiatiefvoorstel-Bromet...

Belastingen
Belanghebbende veroordeeld tot betalen proceskosten

Het is gebruikelijk dat de heffingsambtenaar wordt veroordeeld tot het betalen van proceskosten als een bezwaar gegrond wordt verklaard. In deze uitspraak wordt de belanghebbende/eiser veroordeeld tot het betalen van proceskosten.</ In geschil...

Filter artikelen

Filter op categorie

Categorie Filter Artikel