Follow us:

Basisregistraties

Bewijslast met betrekking tot de restwaarde ligt bij belanghebbende

Belanghebbende betwist de restwaarde die is gehanteerd bij de waardering van een woonzorgcentrum. Hiertoe voert belanghebbende een onderzoeksrapport aan van Phydias, een adviesbureau voor zorginstellingen en recreatie- ondernemingen op het gebied van de WOZ, en een eigen onderbouwing van de restwaarde. Volgens belanghebbende moet de gemeente, nu er gerede twijfel is over de gehanteerde restwaarde, deze restwaarde op een andere manier aannemelijk maken. Hierbij wordt verwezen naar een uitspraak van de rechtbank Gelderland (uitspraak) en naar de Conclusie van Advocaat-Generaal Koopman (Conclusie).  

Het onderzoeksrapport bevat op meerdere onderdelen aannames die door de heffingsambtenaar weer zijn betwist, volgens de rechtbank is belanghebbende onvoldoende geslaagd in haar bewijs.

De uitspraak van de rechtbank ligt niet in lijn met de conclusie van de A-G. Het wordt interessant welke lijn de Hoge Raad uiteindelijk zal gaan volgen.

Inmiddels heeft GBTwente een onderzoek gedaan naar het onderbouwen van de restwaarde. Op basis van dat rapport concludeert het GBT dat de restwaarde in de diverse taxatiewijzers conservatief zijn ingeschat hetgeen wordt onderbouwd met meer dan 100 verkoopcijfers.

Het feit dat de restwaarde voorzichtig is ingeschat betekent dat er meer wordt gecorrigeerd, waardoor de WOZ- waarde lager uitvalt. Hoe meer bewijs hiervoor geleverd kan worden, hoe sterker de gemeenten staan in procedures waarbij de uitgangspunten uit de taxatiewijzers bevestigd kunnen worden.

Goed werk van GBT en ik ondersteun graag de oproep van het WOZ-datacenter om zoveel mogelijk informatie te delen, die tot onderbouwing van restwaarden kan dienen.

ECLI:NL:RBNNE:2024:2189

Marcel is adviseur en docent bij Involon. Marcel is daarnaast ook Functionaris Gegevensbescherming bij Involon. Met zijn ruime ervaring als leidinggevende heeft hij als interim teamleider/ coördinator verschillende opdrachten uitgevoerd.
Vakinhoudelijk liggen zijn expertises op het gebied van de basisregistratie en de Wet WOZ en dan met name de BAG in combinatie met de WOZ-regelgeving.

Gerelateerde artikelen

Basisregistraties
ENSIA BAG aangepast in goede richting

Begin dit jaar heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties een toelichting gegeven op de wijzigingen van de zelfevaluatie BAG. De ENSIA van 2024 is flink op de schop gegaan. Dit geldt...

Basisregistraties
Verstrekken van WOZ gegevens (secundaire kenmerken)

In een zaak die betrekking heeft op inzage in stukken met betrekking tot de waardebepaling van een woning is door de rechtbank een oordeel gegeven over de “diepgang” van de informatieverstrekking. Eiser in...

Basisregistraties
300.000 extra WOZ bezwaren?

Zoals bekend wordt de WOZ-waarde onder meer gebruikt ter bepaling van de maximaal redelijke huurprijs voor sociale huurwoningen. Op 25 april 2024 is het wetsvoorstel Wet betaalbare huur door de Tweede Kamer aangenomen....

Basisregistraties
WOZ- waarde en het woningwaarderingstelsel

Recent zijn artikelen verschenen in de media over de relatie tussen de WOZ- waarden en het Woningwaarderingstelsel. Dat gebeurt dan in termen als Stijgende WOZ-waarde treft sociale huurder hard: ‘Mogelijk honderden euro’s besparen...