Follow us:

Belastingen

Belastingbeleid

Consistent richting geven aan beslissingen en het borgen van een uniforme toepassing van regels is essentieel binnen het belastingproces. De burger moet kunnen vertrouwen op een gelijke behandeling van gelijke gevallen en moet kunnen teruglezen op welke beleidsregels een overheidsbeslissing is gebaseerd.

Binnen de invordering en kwijtschelding van lokale belastingen is er een model leidraad voor fiscale vorderingen beschikbaar welke moet worden vertaald naar het eigen gemeentelijke beleid. De te maken keuzes binnen het invorderingsbeleid moeten worden gekoppeld aan de uitvoeringspraktijk. Daarnaast is een reglement automatische incasso en een rentebesluit noodzakelijk om vast te leggen hoe in specifieke gevallen moet worden geacteerd. Naast de leidraad voor fiscale vorderingen is ook het uniform toepassen van invorderingsregels binnen de privaatrechtelijke invordering, de dwangsommen en de bestuursdwang van belang. Het is belangrijk deze beleidsdocumenten zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.
Voor de heffing van lokale belastingen zijn beleids- en uitvoeringsregels binnen het gehele proces relevant. Dat zijn onder meer de beleidsregel aanwijzen belastingplichtigen / belanghebbenden in keuzesituaties, de beleidsregel ambtshalve vermindering, de uitvoeringsregeling lokale belastingen, de beleidsregel toekennen proceskostenvergoeding, enzovoorts. Wij zijn er voorstander van om al deze beleidsregels samen te brengen in een leidraad heffing. Op deze wijze wordt overzicht gecreëerd en kan actualiteit beter worden bewaakt.
Op 29 mei 2024 geeft Huib Pijpers een Workshop beleidsregels heffingen waarin dieper op deze materie wordt ingegaan. Op 3 juni 2024 zal Geert-Jan Dümmer de beleidsvorming binnen de invordering behandelen in de Workshop beleidsregels invordering.

David is commercieel directeur bij Involon. Hij is uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van basisregistratie, belastingen en financiën. U kunt bij hem terecht voor al onze diensten, ongeacht of het gaat over advisering, detachering, opleidingen of een combinatie daarvan.
David heeft hart voor de publieke zaak en heeft jarenlang gewerkt in uw en ons vakgebied. Hij kan als geen ander uw vraag aanscherpen, zodat wij u de meest passende aanbieding kunnen doen.

Gerelateerde artikelen

Basisregistraties
Belastingen
Financiën
Involon Update

Mis nooit meer een belangrijke startdatum voor een opleiding of een waardevol gratis webinar! Met onze gloednieuwe Involon Update blijf je altijd up-to-date over Basisregistraties, Belastingen en Financiën. Als trouwe ontvanger van onze...

Basisregistraties
Belastingen
Financiën
Website Involon

In de uitvoering van ons werk stellen we de klant centraal en willen we voorop lopen in de kwaliteit waarmee we ons werk uitvoeren. Mede hierdoor hebben we het afgelopen jaar een stevige...

Basisregistraties
Belastingen
Financiën
Involon Opleidingskalender

Of je nu een diploma-opleiding zoekt, een basiscursus nodig hebt, jezelf wilt bijscholen tijdens workshops, of jezelf wilt ontwikkelen tijdens studiedagen – bij Involon vind je de perfecte opleiding op het gebied van...

Belastingen
Financiën
Het Hoofdlijnenakkoord duwt gemeenten dieper het ravijn(jaar) in

Gisteren is het hoofdlijnenakkoord gepresenteerd. Onze eerste indruk is dat dit een grote impact kan gaan hebben op lokale overheden. Hoewel er nog veel onduidelijk is over de invulling van het hoofdlijnenakkoord zijn...