Follow us:

Belastingen

Belastingbeleid

Consistent richting geven aan beslissingen en het borgen van een uniforme toepassing van regels is essentieel binnen het belastingproces. De burger moet kunnen vertrouwen op een gelijke behandeling van gelijke gevallen en moet kunnen teruglezen op welke beleidsregels een overheidsbeslissing is gebaseerd.

Binnen de invordering en kwijtschelding van lokale belastingen is er een model leidraad voor fiscale vorderingen beschikbaar welke moet worden vertaald naar het eigen gemeentelijke beleid. De te maken keuzes binnen het invorderingsbeleid moeten worden gekoppeld aan de uitvoeringspraktijk. Daarnaast is een reglement automatische incasso en een rentebesluit noodzakelijk om vast te leggen hoe in specifieke gevallen moet worden geacteerd. Naast de leidraad voor fiscale vorderingen is ook het uniform toepassen van invorderingsregels binnen de privaatrechtelijke invordering, de dwangsommen en de bestuursdwang van belang. Het is belangrijk deze beleidsdocumenten zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten.
Voor de heffing van lokale belastingen zijn beleids- en uitvoeringsregels binnen het gehele proces relevant. Dat zijn onder meer de beleidsregel aanwijzen belastingplichtigen / belanghebbenden in keuzesituaties, de beleidsregel ambtshalve vermindering, de uitvoeringsregeling lokale belastingen, de beleidsregel toekennen proceskostenvergoeding, enzovoorts. Wij zijn er voorstander van om al deze beleidsregels samen te brengen in een leidraad heffing. Op deze wijze wordt overzicht gecreëerd en kan actualiteit beter worden bewaakt.
Op 29 mei 2024 geeft Huib Pijpers een Workshop beleidsregels heffingen waarin dieper op deze materie wordt ingegaan. Op 3 juni 2024 zal Geert-Jan Dümmer de beleidsvorming binnen de invordering behandelen in de Workshop beleidsregels invordering.

David is commercieel directeur bij Involon. Hij is uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van basisregistratie, belastingen en financiën. U kunt bij hem terecht voor al onze diensten, ongeacht of het gaat over advisering, detachering, opleidingen of een combinatie daarvan.
David heeft hart voor de publieke zaak en heeft jarenlang gewerkt in uw en ons vakgebied. Hij kan als geen ander uw vraag aanscherpen, zodat wij u de meest passende aanbieding kunnen doen.

Gerelateerde artikelen

Belastingen
Gratis vragenuurtje Invordering

Op donderdag 4 juli om 10:00 uur organiseert Involon via Teams weer een gratis vragenuurtje. Onderwerp is dit keer Invordering en dit wordt verzorgd door Geert-Jan Dümmer. Geert-Jan is adviseur en docent op het...

Belastingen
Oproep tot invoering van een kosteloze betalingsherinnering

Inleiding Al eerder zijn in de Tweede Kamer moties aangenomen waarin de regering wordt verzocht om overheidsinstanties op te roepen om een kosteloze betalingsherinnering te sturen naar de burger als een belastingaanslag dan...

Belastingen
Involon Update

Mis nooit meer een belangrijke startdatum voor een opleiding of een waardevol gratis webinar! Met onze gloednieuwe Involon Update blijf je altijd up-to-date over Basisregistraties, Belastingen en Financiën. Als trouwe ontvanger van onze...

Belastingen
Website Involon

In de uitvoering van ons werk stellen we de klant centraal en willen we voorop lopen in de kwaliteit waarmee we ons werk uitvoeren. Mede hierdoor hebben we het afgelopen jaar een stevige...