Follow us:

Belastingen

Alweer onbedoelde effecten bij de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken

Update op het artikel van 4 maart 2024: De VNG heeft laten weten dat door een fout van het ministerie het bedrag waar rekening mee gehouden moet worden niet € 420,- maar € 455,- moet zijn. Voor meer informatie zie https://vng.nl/nieuws/update-kwijtscheldingsverzoeken-ivm-verhoging-huurtoeslag.

Vorig jaar werden we geconfronteerd met onbedoelde inkomenseffecten door de stijging van met name de Wajong uitkering. Door die stijging en met name door het verschil tussen een Wajong uitkering en een bijstandsuitkering dat steeds groter wordt kreeg opeens een grote groep Wajongers geen kwijtschelding van lokale belastingen meer. Voor dit probleem is nu een tijdelijke oplossing.

Ook dit jaar worden we bij de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken geconfronteerd met onbedoelde effecten door een handeling van het rijk. Dit keer veroorzaakt door de stijging van de huurtoeslag. Per 1 januari 2024 is de huurtoeslag fors gestegen. Door die stijging krijgen mensen een groter deel van hun huur vergoed middels de huurtoeslag. Met als gevolg dat bij de kwijtschelding er bij de berekening van de betalingscapaciteit een lager bedrag wordt meegenomen als uitgave voor woonlasten.

Het doel van de verhoging van de huurtoeslag is om de koopkracht van mensen met een lager inkomen te laten stijgen (of minstens niet te laten dalen). Dat zou volledig te niet gedaan worden als door die stijging van de huurtoeslag de belastingschuldige die altijd kwijtschelding kreeg nu opeens geen kwijtschelding meer krijgt omdat hij nu net wel (gedeeltelijke) betalingscapaciteit heeft. Op het ministerie wordt nu gezocht naar een oplossing voor dit probleem.

De stijging van de huurtoeslag gaat om ongeveer € 420,- (jaarlijks). Daarom roept de VNG op om kwijtscheldingsverzoeken waarbij een betalingscapaciteit van € 420,- of minder is vastgesteld aan te houden. Tot er duidelijkheid is over de oplossing waarnaar wordt gezocht. De verwachting is dat die oplossing er ook daadwerkelijk op korte termijn komt.

Gerelateerde opleidingen

Geen gerelateerde opleidingen om weer te geven

Berend heeft zich gespecialiseerd op de publieke en private invordering en de kwijtschelding. Berend beheerst niet alleen de uitvoering van deze processen maar heeft een natuurlijke aanleg voor het signaleren van efficiencyverbeteringen in het proces. Daarbij maakt hij gebruik van zijn ervaringen bij diverse gemeenten en waterschappen. Berend is mededocent van de diplomaopleiding INVORM-i.

Gerelateerde artikelen

Belastingen
Gratis vragenuurtje Invordering

Op donderdag 4 juli om 10:00 uur organiseert Involon via Teams weer een gratis vragenuurtje. Onderwerp is dit keer Invordering en dit wordt verzorgd door Geert-Jan Dümmer. Geert-Jan is adviseur en docent op het...

Belastingen
Oproep tot invoering van een kosteloze betalingsherinnering

Inleiding Al eerder zijn in de Tweede Kamer moties aangenomen waarin de regering wordt verzocht om overheidsinstanties op te roepen om een kosteloze betalingsherinnering te sturen naar de burger als een belastingaanslag dan...

Belastingen
Involon Update

Mis nooit meer een belangrijke startdatum voor een opleiding of een waardevol gratis webinar! Met onze gloednieuwe Involon Update blijf je altijd up-to-date over Basisregistraties, Belastingen en Financiën. Als trouwe ontvanger van onze...

Belastingen
Website Involon

In de uitvoering van ons werk stellen we de klant centraal en willen we voorop lopen in de kwaliteit waarmee we ons werk uitvoeren. Mede hierdoor hebben we het afgelopen jaar een stevige...