Follow us:

Basisregistraties

300.000 extra WOZ bezwaren?

Zoals bekend wordt de WOZ-waarde onder meer gebruikt ter bepaling van de maximaal redelijke huurprijs voor sociale huurwoningen.

Op 25 april 2024 is het wetsvoorstel Wet betaalbare huur door de Tweede Kamer aangenomen.

Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: “Veel huurders betalen de hoofdprijs voor een woning die dat echt niet waard is. Huurders hebben vaak geen keuze en staan met hun rug tegen de muur. Steeds meer woningen zijn onbereikbaar geworden voor mensen met een middeninkomen. Met de wet Betaalbare huur beschermen we huurders, zorgen we dat een eerlijke huurprijs gegarandeerd is en huren weer betaalbaar wordt voor mensen met een gewoon inkomen.”

Met dit wetvoorstel wordt het woningwaarderingsstelsel uit de sociale huursector verplicht voor de vrije huursector tot een huurwaarde van € 1123. De gereguleerde huur wordt met deze wet uitgebreid naar huurwoningen in het zogenaamde middensegment. Door deze maatregelen gaat de huurprijs van circa 300.000 woningen met gemiddeld € 190,00 per maand omlaag. Dat betekent dat voor al deze woningen geldt dat zij volgens het puntensysteem de maximaal redelijke huur gaan betalen. Waar veel huurders in de sociale sector geen belang hebben bij de WOZ- waarde, omdat zij niet de maximaal redelijke huurprijs betalen, geldt dat voor deze groep niet.

U voelt het al aankomen, door deze wetswijziging wordt de WOZ- waarde van belang voor een nieuwe grote groep huurders. Een huurder die een verzoek doet tot het ontvangen van een WOZ- beschikking, ontvangt een voor bezwaar vatbare beschikking binnen acht weken.

Goed om rekening mee te houden, zodra het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer is aangenomen.

Marcel is adviseur en docent bij Involon. Marcel is daarnaast ook Functionaris Gegevensbescherming bij Involon. Met zijn ruime ervaring als leidinggevende heeft hij als interim teamleider/ coördinator verschillende opdrachten uitgevoerd.
Vakinhoudelijk liggen zijn expertises op het gebied van de basisregistratie en de Wet WOZ en dan met name de BAG in combinatie met de WOZ-regelgeving.

Gerelateerde artikelen

Basisregistraties
Verstrekken van WOZ gegevens (secundaire kenmerken)

In een zaak die betrekking heeft op inzage in stukken met betrekking tot de waardebepaling van een woning is door de rechtbank een oordeel gegeven over de “diepgang” van de informatieverstrekking. Eiser in...

Basisregistraties
WOZ- waarde en het woningwaarderingstelsel

Recent zijn artikelen verschenen in de media over de relatie tussen de WOZ- waarden en het Woningwaarderingstelsel. Dat gebeurt dan in termen als Stijgende WOZ-waarde treft sociale huurder hard: ‘Mogelijk honderden euro’s besparen...

Basisregistraties
Involon is voorbereid op het grootkohier!

Belastingorganisaties hebben een indrukwekkende prestatie neergezet in 2023. Ondanks een grote toename van het aantal klantreacties in 2023, met name bezwaarschriften en telefonische informatieverzoeken, zijn ook de voorbereidingen voor het grootkohier 2024 gewoon...

Basisregistraties
WOZ-waarde is geen exacte wetenschap

Een interessante uitspraak van de rechtbank den Haag over een gering waardeverschil, dat zonder gevolgen blijft en niet leidt tot een proceskostenvergoeding voor gemachtigde. Verweerder heeft de waarde van de woning op waardepeildatum...