Follow us:

Gratis vragenuurtje Kwijtschelding

Op dinsdag 16 juli om 10:00 uur organiseert Involon via Teams weer een gratis vragenuurtje. Onderwerp is dit keer Kwijtschelding en dit wordt verzorgd door Berend Metz. Maandelijks wordt een digitaal vragenuurtje georganiseerd rondom een vooraf bepaald thema, waarin deelnemers vragen voorleggen aan onze adviseurs en aan elkaar. Het vragenuurtje is bedoeld voor eenieder die werkzaam […]

Bewijslast met betrekking tot de restwaarde ligt bij belanghebbende

Belanghebbende betwist de restwaarde die is gehanteerd bij de waardering van een woonzorgcentrum. Hiertoe voert belanghebbende een onderzoeksrapport aan van Phydias, een adviesbureau voor zorginstellingen en recreatie- ondernemingen op het gebied van de WOZ, en een eigen onderbouwing van de restwaarde. Volgens belanghebbende moet de gemeente, nu er gerede twijfel is over de gehanteerde restwaarde, […]

Verstrekken van WOZ gegevens (secundaire kenmerken)

In een zaak die betrekking heeft op inzage in stukken met betrekking tot de waardebepaling van een woning is door de rechtbank een oordeel gegeven over de “diepgang” van de informatieverstrekking. Eiser in deze zaak stelde dat de gemeente geen inzicht had gegeven in de mate van correctie op de diverse KOUDV factoren. Eiser beroept […]

Gratis vragenuurtje Invordering

Op donderdag 4 juli om 10:00 uur organiseert Involon via Teams weer een gratis vragenuurtje. Onderwerp is dit keer Invordering en dit wordt verzorgd door Geert-Jan Dümmer. Geert-Jan is adviseur en docent op het gebied van Kwijtschelding en Invordering. Maandelijks wordt een digitaal vragenuurtje georganiseerd rondom een vooraf bepaald thema, waarin deelnemers vragen voorleggen aan onze […]

Oproep tot invoering van een kosteloze betalingsherinnering

Inleiding Al eerder zijn in de Tweede Kamer moties aangenomen waarin de regering wordt verzocht om overheidsinstanties op te roepen om een kosteloze betalingsherinnering te sturen naar de burger als een belastingaanslag dan wel rekening niet op tijd is betaald. Overigens, de moties spreken telkenmale over burgers. Over de wenselijkheid van het versturen van een […]