Follow us:

300.000 extra WOZ bezwaren?

Zoals bekend wordt de WOZ-waarde onder meer gebruikt ter bepaling van de maximaal redelijke huurprijs voor sociale huurwoningen. Op 25 april 2024 is het wetsvoorstel Wet betaalbare huur door de Tweede Kamer aangenomen. Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening: “Veel huurders betalen de hoofdprijs voor een woning die dat echt niet waard […]

Belastingbeleid

Consistent richting geven aan beslissingen en het borgen van een uniforme toepassing van regels is essentieel binnen het belastingproces. De burger moet kunnen vertrouwen op een gelijke behandeling van gelijke gevallen en moet kunnen teruglezen op welke beleidsregels een overheidsbeslissing is gebaseerd. Binnen de invordering en kwijtschelding van lokale belastingen is er een model leidraad […]

Ravijnjaar 2026 afgewend of verplaatst naar 2025?

Het demissionaire kabinet heeft in de voorjaarsnota een aantal maatregelen aangekondigd die direct verband houden met de gemeentelijke financiën. De opschalingskorting wordt definitief afgeschaft. Dat blijkt uit de voorjaarsnota die het demissionair kabinet vandaag vervroegd aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De nieuwe financieringssystematiek voor decentrale overheden, waarbij het gemeente- en provinciefonds wordt geïndexeerd op […]

De blauwe zone gaat uit het straatbeeld verdwijnen

Vanaf 2024 kunnen gemeenten een progressief tarief instellen via het NPR. Een parkeertarief wat verandert naar gelang de parkeerduur klinkt interessant voor veel gemeenten als vervanger van zones waar een gemaximeerde parkeertijd is toegestaan. Het doel van het instellen van een blauwe zone is het faciliteren van kort parkeren bij bijvoorbeeld winkels, voorzieningen of horeca. […]

Modulaire opbouw INVORM biedt veel flexibiliteit

Involon heeft met haar INVORM-opleidingen een praktijkgerichte diplomalijn neergezet op het gebied van heffing, invordering, kwijtschelding en BAG. Vanuit het proces worden de vakgebieden benaderd met veel aandacht voor de dagelijkse praktijk. Om optimale flexibiliteit te kunnen bieden zijn de opleidingen INVORM-h (heffing) en INVORM-i (invordering) opgedeeld in praktische modules. INVORM-h bestaat uit de modules […]