Follow us:

Kwijtscheldingsnorm PGL’ers met terugwerkende kracht gewijzigd

De Staatssecretaris van Financiën heeft de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 gewijzigd. De bedragen die bij het bepalen van de betalingscapaciteit van de belastingschuldige als kosten van bestaan (de kwijtscheldingsnorm) in aanmerking worden genomen als de belastingschuldige of zijn echtgenoot de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt zijn met terugwerkende kracht tot 1 januari 2024 gewijzigd. Uit artikel 16, […]

Workshop beleidsregels heffingen

Elke gemeente, waterschap en belastingsamenwerking moet ze vaststellen: aanwijzingsbesluiten en beleidsregels. Jaarlijks ondersteun ik organisaties bij het opstellen van deze besluiten. Vaak blijkt dat deze actualisatie net op tijd wordt uitgevoerd omdat bijvoorbeeld de heffingsambtenaar toch niet correct is aangewezen. Ter voorkoming van risico’s bij juridische procedures moet je dit gewoon goed regelen. Meld je […]

Huurders hebben niet altijd procesbelang vindt de Hoge Raad

De Hoge Raad komt terug op zijn beslissing 20 maart 2020. Door dat arrest gold dat iedereen aan wie een op naam gestelde WOZ-beschikking was bekend gemaakt, bij die beschikking een belang heeft. In het arrest van 8 maart ’24 merkt de Hoge Raad op dat dit in de praktijk niet werkt en komt met […]

Alweer onbedoelde effecten bij de beoordeling van kwijtscheldingsverzoeken

Update op het artikel van 4 maart 2024: De VNG heeft laten weten dat door een fout van het ministerie het bedrag waar rekening mee gehouden moet worden niet € 420,- maar € 455,- moet zijn. Voor meer informatie zie https://vng.nl/nieuws/update-kwijtscheldingsverzoeken-ivm-verhoging-huurtoeslag. Vorig jaar werden we geconfronteerd met onbedoelde inkomenseffecten door de stijging van met name […]