Follow us:

Invorderen BBOOR

Steeds meer gemeenten hebben een besluit Bestuurlijke Boete Overlast in de Openbare Ruimte (BBOOR). Zoals de naam van het besluit al doet vermoeden worden er op basis van de BBOOR bestuurlijke boetes opgelegd. Als deze bestuurlijke boete niet (tijdig) wordt betaald moet er worden ingevorderd. De invordering van deze bestuurlijke boete gaat echter op andere […]

WOZ- waarde en het woningwaarderingstelsel

Recent zijn artikelen verschenen in de media over de relatie tussen de WOZ- waarden en het Woningwaarderingstelsel. Dat gebeurt dan in termen als Stijgende WOZ-waarde treft sociale huurder hard: ‘Mogelijk honderden euro’s besparen met bezwaar’ Naar aanleiding van berichten over de WOZ-waardestijging in de periode 2021 tot en met 2022 zijn er Kamervragen gesteld. De […]

De Involon Benchmark legesverordeningen 2024

Involon heeft een benchmarkonderzoek uitgevoerd naar de legesverordeningen 2024. Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen zijn de legesverordeningen sterk gewijzigd ten opzichte van 2023. De benchmark laat zeer grote verschillen tussen gemeenten zien. Met name als het gaat om de nieuwe artikelen en tarieven. Op 13 februari 2024 […]

Gemeentelijke heffingen stijgen naar 13,3 miljard euro

De gemeentelijke heffingen stijgen in 2024 naar 13,3 miljard. Dat is een stijging van 8,5% ten opzichte van de 12,2 miljard in 2022. Sinds 2007 zijn de heffingen niet zo hard gestegen. Dit alles blijkt uit een onderzoek van het CBS naar de gemeentelijke begrotingen 2024. De onroerendezaakbelasting (ozb), de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de […]