Follow us:

Dr. Arjan Vliegenthart spreker op de Actualiteitendagen Invordering

Directeur van het Nibud. Oud-wethouder Werk, Inkomen en Participatie bij de gemeente Amsterdam. Lid van de Commissie Sociaal minimum. Als directeur van het Nibud zet Arjan zich in voor een Nederland zonder geldproblemen. Arjan spreekt tijdens de Actualiteitendagen Invordering onder meer over de rol van overheden met betrekking tot het bestrijden van geldproblemen in Nederland. […]

Eerste Kamer wil uitstel Omgevingswet

De Eerste kamer heeft nog steeds geen vertrouwen in de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Dat blijkt uit de aangenomen motie van 31 oktober 2023 Leden van de Eerste Kamer krijgen nog steeds veel signalen dat betrokkenen, zoals gemeenten, provincies, en bedrijven niet klaar zijn voor invoering van de Omgevingswet en […]