Follow us:

Opnieuw onduidelijkheid over invoering Wkb

De Eerste kamer houdt twijfels over de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Recent is de invoering van de Wkb voor verbouw al uitgesteld naar 1 juli 2024. Nu staat de volledige invoering weer onder druk. De Eerste kamer twijfelt over invoering per 1 januari 2024. Er wordt gevreesd dat invoering een enorme juridische toestand […]

WOZ-waarde is geen exacte wetenschap

Een interessante uitspraak van de rechtbank den Haag over een gering waardeverschil, dat zonder gevolgen blijft en niet leidt tot een proceskostenvergoeding voor gemachtigde. Verweerder heeft de waarde van de woning op waardepeildatum 1 januari 2020 vastgesteld op € 247.000. De rechtbank is van oordeel dat verweerder de waarde aannemelijk heeft gemaakt en voldoende rekening […]

Samenwerking Involon en Tacstone

De krappe arbeidsmarkt maakt het noodzakelijk te komen tot innovatieve oplossingen binnen het belastingproces. Innovatieve oplossingen die kunnen worden geboden door een samenwerking met complementaire expertise. Een uitstekend voorbeeld van zo’n vruchtbare samenwerking is te vinden tussen Involon en Tacstone. Beide bedrijven hebben hun krachten gebundeld om een unieke combinatie van knowhow en technologie te […]