Follow us:

Wijziging rechtsbescherming kwijtschelding

Op 6 juli 2023 heeft de staatssecretaris Fiscaliteit en Belastingdienst de tweede kamer per brief laten weten dat de rechtsbescherming voor kwijtschelding en uitstel van betaling voor de belastingdienst pas 1 januari 2027 zal wijzigen. De staatssecretaris suggereert daarbij ook dat voor lokale overheden dit misschien nog later zal zijn. Dat betekent dat de inwerkingtreding […]

Wijzigingen in de schuldsaneringsregelingen

De belangrijkste wijzigingen binnen de wettelijke- en minnelijke schuldsaneringsregeling.</strong Wettelijke schuldsaneringsregeling Op 1 juli is de vernieuwde Wsnp in werking getreden. In de Faillissementswet staat hoe mensen met schulden weer schuldenvrij kunnen worden via een Wsnp-traject en zo een nieuwe start kunnen maken. In de wet zijn diverse wijzigingen doorgevoerd waarmee procedures rondom schuldsanering toegankelijker […]

Bij uitstel betaling of kwijtschelding belastingschuld naar rechter

Stand van zaken met betrekking tot verbetering en modernisering van de rechtsbescherming bij uitstel van betaling en kwijtschelding. Gefaseerde invoering In 2016 werd de Fiscale vereenvoudigingswet 2017 aangenomen. Onderdeel van die wet is het stroomlijnen van de invorderingsregelgeving voor belastingen en toeslagen (Wet Stroomlijnen). Door ICT-problemen bij de Belastingdienst kon de wet nog niet worden […]

De WOZ en de Omgevingswet

Na meerdere jaren uitstel lijkt de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 een feit te worden. Gelijk met de Omgevingswet wordt de Wet kwaliteitsborging (Wkb) ingevoerd. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de vergunningverlening, maar ook voor het beheer van de BAG en WOZ. Dit jaar is voor het beheer van de BAG […]

De autonome en soevereine mens wil geen belasting betalen

Een “soeverein mens” is een concept dat voornamelijk wordt gebruikt in bepaalde stromingen binnen het recht en de politiek. Het verwijst naar het idee dat individuen inherent soeverein zijn en niet onderworpen zouden moeten zijn aan de wetten en regels van de overheid. Het concept van de soevereine en autonome mens kennen we al meer […]

Wijzigingen kwijtscheldingsnormen 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 is het wettelijk minimumloon verhoogd. Hierdoor wijzigen de normbedragen van de bijstandsuitkeringen en de daaraan gekoppelde kwijtscheldingnormen. Algemeen Het wettelijk minimumloon voor mensen van 21 jaar en ouder is per 1 juli 2023 gestegen met 3,13 procent. Netto krijgen deze mensen ongeveer 2 procent meer, wat neerkomt op een bedrag van […]