Follow us:

Stijgen met de zeespiegel ook de Waterschapsbelastingen?

De waterschappen krijgen betere mogelijkheden om het zogenoemde profijtbeginsel toe te passen (wie profijt heeft, betaalt). Zo kunnen zij een betere verdeling maken van de waterschapsheffingen. Dit kan leiden tot een andere verdeling tussen ingezetenen en eigenaren binnen het gebied van een waterschap. Daarnaast wordt er ruimte gecreëerd voor klimaatadaptie. Ministerraad akkoord In december 2020 […]

Oplossing ncnp bezwaren 2024

Bij de meeste uitvoeringsorganisaties zijn de WOZ-bezwaren van de NCNP-bureau binnengestroomd. De massale reclamecampagnes lijken hun vruchten af te werpen. Staatssecretaris van Rij heeft in deze periode aangekondigd met maatregelen te komen: De proceskostenvergoeding wordt uitgekeerd aan de belanghebbende, de proceskostenvergoeding wordt verlaagd, er moet een mogelijkheid komen om informeel bezwaar aan te tekenen. Er […]

Nieuwe visie op stelplicht en bewijslast

Rechtbank Oost Brabant heeft een bijzondere uitspraak gedaan. De rechtbank stelt dat aan de eisen van de informatieverstrekking door de heffingsambtenaar is voldaan door het op de website ter beschikking stellen van de programmabegroting en paragraaf lokale heffingen. Dit wijkt af van het standpunt van de Hoge Raad. In een zaak die zag op het […]