Follow us:

Start nu met de legesverordening 2024

De Eerste kamer is akkoord met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Gelijktijdig zal de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking treden. Dit heeft grote gevolgen voor de legesverordening 2024. Veel gemeenten hebben in 2022 twee legesverordeningen voorbereid. Eén rekening houdend met, en één rekening houdend zonder de inwerkingtreding van […]

Staatssecretaris wil NCNP bedrijven aanpakken

Op 5 maart 2023 heeft Marnix van Rij de Staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst bij RTL Nieuws aangekondigd dat hij no cure no pay bedrijven (NCNP-bedrijven) die namens burgers WOZ-beschikkingen aanvechten wil aanpakken Dezelfde dag heeft hij dit bevestigd via zijn Twitter account. In zijn tweet brengt hij ook naar buiten dat hij vergelijkbare maatregelen […]